Archive for the ‘Year 2009’ Category

Vol. 42/ no. 3-4 (jul-dec)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Teologie imprimatã în ziduri

STUDIES & ARTICLES

Theodoros Alexopoulos

Das Nicaeno-Constantinopolitanums und das FILIOQUE Die Kompatibilität der Filioqueneuerung mit dem Geist des Nicaeno-Constantinopolitanums (NC) und die Stichhaltigkeit des photianischen erläuternden Zusatzes: „allein aus dem Vater“ (Enzyklika: PG 102, 721A)

Costion Nicolescu

Trei vechi biserici de lemn vecine şi surori – asemãnãri şi deosebiri

Volker Henning Drecoll

The Creed of the 150 Fathers – Notes to its transmission and theological impact

Constantin Rus

Canoanele Bisericii Ortodoxe referitoare la rugãciune

Sorin Cosma

Suicidul şi atitudinea Bisericii faţã de el

Pavel Vesa

Mişcarea pentru emancipare ecleziasticã din Episcopia Aradului în primele decenii ale secolului al XIX-lea

Adrian Murg

Dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, coordonatã principalã a hristologiei Faptelor Apostolilor

Teodor Baba

Pronia şi iubirea divinã revãrsate asupra omenirii reliefate în Sfânta Scripturã

Lucian Farcaşiu

Consideraţii teologico-liturgice privitoare la rostirea Anaforalei euharistice

Ştefan Negreanu

Disputa tetragamicã şi poziţia papalã

Cãlin-Eugen Dragoş

Germinius de Sirmium

Caius Cuţaru

Iisus Hristos şi „Dumnezeul necunoscut” sau despre întâlnirea culturilor şi religiilor în Areopagul atenian

Daniel Jugrin

Sinele şi stãrile conştiinţei în Advaita Vedânta

NOTES & COMMENTS

Cristophe d’Aloisio, Formarea pastoralã şi provocãrile ei astãzi

(Translation from French made by Marta Lupe)

BOOK REVIEW

Pr. Lect. Univ. Dr. Constantin Necula, Îndumnezeirea maidanului – pastoraţia Bisericii în spatele blocurilor…, Editura Agnos, Sibiu, 2006, 297p. & Pr. Lect. Univ. Dr. Constantin Necula, Provocãrile strãzii – mic catehism vorbit, Editura Agnos, Sibiu, 2006, 204 p.

(Stelian Gomboş)

Brigitte Basdevant-Gaudemet şi François Jankowiak (dirs.), Le droit ecclésiastique en Europe et à ses marges (XVIIIe-XXe siècles), Peeters, Louvain, 2009, 345 p.

(Constantin Rus)

Marcel Metzger, Les sources de la prière chrétienne, Éditions de l’Atelier, Paris, 2002, 142 p.

(Constantin Rus)

____________________________________________

Along with the download of this magazine, you confirm that you have got to know the terms of the license.

For download „TEOLOGIA” – nr. 3-4/2009, dati click aici…

 

Vol. 41/ no. 2 (april-june)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Unitatea Bisericii ca dar, vocaţie şi misiune

STUDII ŞI ARTICOLE

Aristotle Papanikolaou,

Divine Energies or Divine Personhood: Vladimir Lossky and John Zizioulas on Conceiving the Transcendent and Immanent God

Ioan Tulcan

Locul şi semnificaţia teologicã a lui Dumnezeu Tatãl în comuniunea Sf. Treimi la teologii Jurgen Moltmann şi Dumitru Stãniloae

Vasile Grãjdian,

Cântarea „coralã” în cultul şi propovãduirea bisericii ortodoxe. Raportul cu problemele unitãţii de credinţã

Pavel Vesa

Mãnãstiri dispãrute din pãrtile Aradului (sec. XI-XVII)

Nicolae Belean

Muzica bisericeascã din Banat de-a lungul vremii

Mihai Brie

Personalitatea preotului-profesor Cornel Givulescu şi contribuţia sa la dezvoltarea muzicii bisericeşti

Adrian Murg

Vieţuirea îngereascã în opera lucanicã

Florin Dobrei

Cuviosul Sofronie de la Cioara. 250 de ani de la începutul mişcãrii sale de redeşteptare bisericeascã

Lucian Farcaşiu

Este Sfântul Vasile cel Mare autorul Anaforalei Liturghiei care-i poartã numele?

Teodor Baba

Reflecţii ale teologiei biblice vechitestamentare percepute în spiritualitatea creştinã contemporanã

Ioan Rudeanu

Cunoaşterea religiei geto-dacilor

Cãlin Dragoş

Despre exegeza teologicã la Origen

Ioan Popovici

Cãsãtoriile mixte în Biserica Ortodoxã Greacã – o retrospectivã istorico-canonicã

Filip Albu

Demnitatea episcopalã în biserica ortodoxã şi slujirea sa învãţãtoreascã

NOTES & COMMENTS

Mitropolit Kallistos Ware, Lupta spiritualã în lumea contemporanã

TRANSLATION

Dimitris Tselenghidis „Urmând Sfinţilor pãrinţi”, o sintagmã cu caracter diacronic în învãţãtura dogmaticã a Bisericii. Ipoteze teologice şi criterii ale învãţãturii dogmatice ale Bisericii

(Marcel Tang)

BOOK REVIEW

Juan Mateos, S.J., Utrenia Bizantinã, traducere, prefatã şi note Cezar Login, Editura Reîntregirea, Cluj-Napoca, 2009, p. 77

(Lucian Farcaşiu)

_______________________________________________________

Along with the download of this magazine, you confirm that you have got to know the terms of the license.

For downloand clik here „TEOLOGIA” – nr. 2/2009, dati click aici…

 

Vol. 40/ no. 1 (ian-mar)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Nevoia unei culturi creştine

STUDIES & ARTICLES

Dumitru Popescu,

Creaţionismul şi evoluţionismul din punct de vedere teologic

Ioan Tulcan,

Teologia trinitarã ortodoxã, reflectatã în dimensiunea doxologicã a Sfintei Liturghii

Daniel Munteanu,

Die Heilige Dreieinigkeit als heimatlicher Raum unserer ewigen Vollendung

Vasile Cristescu,

Hristologia Sfântului Marcu Ascetul în lupta Bisericii împotriva învãţãturilor greşite

Iulian Mihai L. Constantinescu,

Poate exista Biserica fãrã Drept canonic?

Adrian Murg,

Evanghelie şi vrãjitorie în istoria lui Simon Magul

Vasile Vlad,

Aspecte ale îmbuibãrii şi ale postirii în perspectiva Sfântului Ioan Gurã de Aur

Lucian Farcaşiu,

Sfântul imnograf Roman Melodul. Elemente de biografie şi opera sa imnograficã

Tiberiu Dughi,

Personalitatea preotului – condiţii de manifestare a vocaţiei preoţiei

Caius Cuţaru,

Critica metodei eliadiene în Istoria religiilor

Daniel Jugrin,

Neti Neti: metoda şi logica negaţiei vedãntine

NOTES & COMMENTS

Suntem chemaţi sã aducem lumii adevãrul Bisericii – Interviu realizat cu Prof. Dr. Dimtrios Tselengidis, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxã a Universitãţii din Thesalonic

Teologia dogmaticã trebuie sã rãmânã fidelã faţã de Tradiţie – Interviu realizat cu Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, Decanul Facultãţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti

Am simţit cã sunt realmente între fraţi – Interviu cu Prof. Dr. Fadi Georgi, Facultatea de Teologie Balamand – Liban

Trebuie sã abordãm omul contemporan, pentru cã aceasta este misiunea Bisericii – Interviu realizat cu Pr. Prof. Dr. Valer Bel, profesor de Teologie Dogmaticã la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Cluj-Napoca

SYMPOSIUM DOCUMENT

Al doilea Simpozion Internaţional de Teologie Dogmaticã Ortodoxã. Documentul final

TRANSLATION

Sfântul Marcu Ascetul, Despre Melchisedec (Traducere din limba greacã de Marcel Tang)

REVIEW

Vasile Coman – Episcopul Oradiei, Rugãciunile pentru autoritãţile Statului în Cultul Creştin, Ediţie îngrijitã de Pr. Dr. Cristian Muntean, Editura „Renaşterea”, Cluj Napoca, 2007, 126 p.

(Stelian Gomboş)

Ieromonah Teofan Mada, Dialogul Iubirii – Perspectivã teologic pedagogicã a Pãrinţilor Bisericii asupra dialogului, Editura Agnos, Sibiu, Sfânta Mãnãstire Crasna, Prahova, 2007, 105 p.

(Paul Krizner)

***

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 1/2009, dati click aici…