Archive for the ‘Year 2008’ Category

Vol. 39/ no. 4 (oct-dec)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Misiunea Teologiei Dogmatice Ortodoxe pentru vremea noastrã

STUDIES & ARTICLES

Ioan Tulcan,

Trãsãturile fundamentale ale Dogmaticii ortodoxe

Constantin Rus,

Limitele Bisericii dupã doctrina canonicã ortodoxã

Adrian Murg,

Dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, coordonatã principalã a hristologiei Faptelor Apostolilor

Ion Popescu,

Prezenţa şi lucrarea Sfântului Duh în lume

Nicolae Rãzvan Stan,

The Anthropological Understanding Of The “Heart” In The Old Testament

Teodor Baba,

Sacrificiile Vechiului Testament. Jertfe expietoare de pãcate şi reconciliere a omului cu Dumnezeu

Nicu Breda,

Elemente de filozofie şi teologie în gândirea lui Origen

Caius Cuţaru,

Originalitatea şi specificul metodei eliadiene în studiul Istoriei Religiilor

Ciulinaru Costel,

Conştiinţã moralã şi libertate moralã

Justinian Tibil,

Diaconia ca funcţie esentialã a Bisericii

 

NOTES & COMMENTARY

Situaţia Bisericii Ortodoxe Române şi legãturile ei ecumenice în contextul noii Europe (1989-2009) († DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

Prinos de cinstire Pãrintelui Prof. Dr. Acad. Dumitru Popescu (Pr. Lucian Farcaşiu)

Simpozionul internaţional de Teologie Dogmaticã (11-13 iunie) la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Arad (Pr. Lucian Farcaşiu)

 

REVIEW

Ph. D. Cristinel Ioja, Reason and Mystic in Orthodox Theology, University „Aurel Vlaicu” of Arad, 467 p.

(Rev. Ph.D. Constantin Rus)

Mãrturia unei lumii şi a unui suflet Valeriu Anania – Memorii

(Pr. Ioan Octavian Rudeanu)

***

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 4/2008, dati click aici…

 

Vol. 38/ no. 3 (jul-sept)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Responsabilitatea creştinã în faţa schimbãrilor climatice

STUDIES & ARTICLES

Emmanuel Clapsis,

The Dignity of the Poor and Almsgiving in St. John Chrysostom

Ioan Tulcan,

Lucrarea Bisericilor pentru vindecarea şi unitatea Europei în viziunea papei Ioan Paul al II-lea

Zygfryd Glaeser,

Ecumenismul – calea Bisericii. Elemente fundamentale ale mesajului ecumenic al Papei Ioan Paul al II-lea

Marius Ţepelea,

The Thomas More’s Conception of Freedom

Vasile Cristescu,

Dimensiunea revelaţiei dumnezeieşti şi a mântuirii în Hristos la Origen

Caius Cuţaru,

Problematica omului religios în preocupãrile istoricilor religiilor

Florin Dobrei,

Legãturile românilor hunedoreni cu Ţara Româneascã în primele decenii ale secolului al XVI-lea

Cristian Prilipceanu,

Relaţia dintre binecuvântarea biblicã şi binecuvântarea culticã

 

TRANSLATION

Ernst Christoph Suttner,

Biserica şi naţiunile. Contribuţii la problema raportului dintre Bisericã şi popoare şi dintre popoare şi religie

 

CHURCHES & RELIGIONS IN DIALOG

† Martin Roos, Caritas în diversitate – experienţe ecumenice în Dieceza de Timişoara

Ioan Octavian Rudeanu, Între islam şi creştinism pot fi incompatibilitãţi ireconciliabile?

Teodor Baba, Învãţãmântul religios în preocupãrile Mitropolitului Andrei Şaguna

 

REVIEW

Ph D. Cristinel Ioja, Cosmology and Soteriology in Oriental Fathers’ Thinking, University „Aurel Vlaicu”of Arad, 417 p.

(Nicu Breda)

Pr. Lect. Dr. Gheorghe Istodor, Misiunea creştinã ca activitate permanentã şi practicã a Bisericii, Editura Sigma, Bucureşti, 2006, 270 p.

(Cristinel Ioja)

 

***

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3/2008, dati click aici…

Vol. 37/ no. 2 (april-june)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Pentru unitatea si vindecarea Europei

STUDIES & ARTICLES

Nicolae Achimescu
Între stiinta si teologia religiilor
Daniel Munteanu
Das Filioque – ewige Streitfrage oder Herausforderung der ökumenischen Trinitätslehre?
Adrian Murg
Allegory in Parable Interpretation
Lucian Farcasiu
Sfântul Ioan Damaschin. Personalitatea si opera sa imnograficã
Pavel Cherescu
Organizarea jurisdictional-canonicã a Episcopiei Aradului la anul 1867, în timpul episcopului Procopie Ivascovici
Valeriu Gabriel Basa
Sfântul Ioan Gurã de Aur în constiinta neamului românesc
Filip Albu
Activitatea misionar-pastoralã a Episcopului dr. Grigorie Comsa al Aradului (1925-1935)
Nicolae Rãzvan Stan
From the World’s Violence to the Peace of Christ
Caius Cutaru
The New Oriental Religious Movements and Their Influence upon the Christian Life
Stanislaw Rabiej
Ecumenismul si integrarea europeanã în viziunea lui Ioan Paul al II-lea
Lia Ramona Vlad
Rural World in Arad Bishopric in the First Half of the 18th Century
Paul Krizner
Rânduiala Botezului în diferite editii ale Evhologhionului sau Molitfelnicului ortodox. Studiu istorico-liturgic

NOTES & COMMENTRY

Misiune pastoral-culturalã prin radio

TRANSLATIONS

Michael Welker, Misiunile de viitor ale teologiei evanghelice. Dupã 40 de ani
„Teologia sperantei” de Jürgen Moltmann

REVIEW

Pr. Dr. Nicolae Rãzvan Stan, Antropologia din perspectivã hristologicã. Bazele doctrinare ale vietii duhovnicesti, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanta, 2007, 571 p.

(Ioan Tulcan)

Ale Tale dintru ale Tale

(Ioan-Octavian Rudeanu)

Pr. dr. Pavel Vesa, Clerici cãrturari arãdeni de altãdatã, Editura Gutenberg Univers, Arad, 2008, 502 p.

(Cristinel Ioja)

______________________________________________

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 2/2008, dati click aici…

Vol. 36/ no. 1 (ian-mar)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Lumina lui Hristos în Europa

 

STUDIES & ARTICLES

Peter Bouteneff
Whatever That Was! Paradise According to Gregory of Nazianzus
Cristinel Ioja
Ilarion V. Felea – preotul, teologul, mãrturisitorul – dupã Jurnalul autobiografic
Mihai Brie
Personalitãti muzicale bisericesti din Bihor. Francisc Hubic (1883-1947)
Dumitru Radu
Persoanã si comuniune în gândirea teologicã a Pãrintelui Profesor Doctor Dumitru Stãniloae
Constantin Rus
Caracterul national în Biserica Ortodoxã
Ion Popescu
Crestinism si postmodernism
Teodor Baba
Sensul rugãciunii revelat în Vechiul Testament
Ioan O. Rudeanu
Misterele pãgâne de la Eleusis
Dumitru Mãrcus
Poezie si credintã. O perspectivã esteticã
Nicu Breda
Unitatea Bisericii în viziunea Sfintilor Trei Ierarhi
Lucian Farcasiu
Reprezentarea sfintilor imnografi si melozi în pictura bisericeascã
Stelian Gombos
Despre importanta colaborãrii si conlucrãrii religiilor la începutul mileniului al III–lea, în cadrul Uniunii Europene

NOTES & COMMENTARY

Reflectii asupra unei conferinte sustinutã de Maica Ecaterina (Aurel I. Berheci)
Educatie: cuvânt si faptã în formare (Aurel I. Berheci)

TRANSLATION

Casiana monahia si femeia pãcãtoasã

REVIEW

Sfântul închisorilor – Mãrturii despre Valeriu Gafencu, adunate si adnotate de monahul Moise
(Stelian Gombos)

____________________________________________

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 1/2008, dati click aici…