Archive for the ‘Year 2005’ Category

Vol. 32/ no. 3

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/teologia_nr3-2005.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Al doilea Congres al Teologiei Ortodoxe Române ………………………… 7
STUDII
Maximilian Pal
Importanta izvoarelor juridice în Biserica Ortodoxã
Românã …………………………………………………………………. 10
Ioan C. Tesu
Elemente de asceticã ortodoxã: etapele pãcatului ……………………… 32
Ioan Tulcan
Fiinta si originea religiei ca temã apologeticã în opera
teologicã a lui Ilarion V. Felea …………………………………………… 56
Alin Albu
Mitropolitul Andrei ªaguna si scoala transilvãneanã.
Dimensiunea nationalã a demersului cultural sagunian ………………….  69
Nicu – Ioan Breda
Sfânta Scripturã si interpretarea ei în opera Sfintilor Trei
Ierarhi……………………………………………………………………  83
Mircea Cricovean
Învãtãtura despre Sfânta Euharistie
în omiliile hrisostomice …………………………………………………….93
Lucian Farcasiu
Teologia imnograficã a Praznicului Schimbãrii la Fatã a lui
Hristos …………………………………………………………………..104
Filip-George Albu
Principii ale propovãduirii apostolice ……………………………………  118
Constanta Cristescu
Enescu si muzica româneascã de traditie bizantinã ……………………..134
Cristinel Ioja
Provocarea imaginii. Omul modern si criza evidentelor…………………. 158
Pr. Adrian Murg
Jubileul ca fundal al predicii Mântuitorului Iisus Hristos în
Nazaret (Lc 4, 16-30) ………………………………………………….. 178
Mihai Sãsãujan
Teodor Botis: contributii istoriografice …………………………………. 211
Marius tepelea
Schitã a istoriei arianismului ……………………………………………. 237
RECENZII
“ANDREI ȘAGUNA – CORESPONDENȚA I / 1”,
Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2005
(Pr. Mihai Sãsãujan) …………………………………………………….247
Dorin Dobrincu (editor) – Proba Infernului. Personalul de
cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor
Securitãtii, 1959-1962, Editura Scriptorium, Bucuresti, 2004,
155 pag. (Pr. Mihai Sãsãujan) …………………………………………..251
Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Traditie si înnoire în slujirea
liturgicã, vol. 3, Editura Institutului Biblic si de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2004, 346 p. (Lucian
Farcasiu) ……………………………………………………………….  254
Pr. prof. dr. Vasile Gordon, Introducere în Catehetica
Ortodoxã, Editura Óïößá, Bucuresti, 2004, 239 p. (Diac. Asist.
drd. Filip ALBU)…………………………………………………………..259

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3/2005, dati click aici…

Vol. 31/ no. 2

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/teologia_nr._2_2005.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
In memoriam.
Ioan Paul al II-lea – om al Bisericii ………………………………………… 7
STUDII
Emanoil Bãbus
Conflictul în traditia coranicã si la Bizant ………………………………… 11
Nicolae Belean
Elemente de mariologie si antropologie soteriologicã în
creatia imnograficã a Sf. Roman Melodul ……………………………….. 38
Lucian Farcasiu
Semnificatia teologico-duhovniceascã si rânduiala liturgicã
a duminicilor premergãtoare Postului celui Mare ………………………… 48
Cristinel Ioja
Aspecte fundamentale ale misticii în teologia ortodoxã …………………. 65
Adrian Murg
Planul lui Dumnezeu în scrierile Sfântului
Evanghelist Luca ………………………………………………………… 99
Mihai Sãsãujan
Preotul, profesorul si istoricul Teodor Botis (1873-1940)
Date bio-bibliografice ……………………………………………………125
Nicolae Rãzvan Stan
Asceza – cale spre îndumnezeire ……………………………………….156
Marius tepelea
Hristologia si Teologia în antichitatea crestinã ………………………….199
Todea Adina
Constiinta moralã în cugetarea patristicã (partea I) ……………………210
LISTA AUTORILOR……………………………………………………………..235

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 2/2005, dati click aici…

Vol. 30/ no. 1

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/teologia_nr._1_2005.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
O nouã sperantã a reluãrii
dialogului teologic ortodox – romano-catolic ……………………………… 7
STUDII
Ioan Tulcan
Eshatologia crestinã si viata dupã moarte în marile religii,
reflectate în lucrãrile profesorului Emilian Vasilescu …………………….. 10
Caius Cutaru
Timpul mitic……………………………………………………………………… 21
Caius Cutaru
Premisele dialogului interreligios…………………………………………. 44
Nicu Breda
Sfântul Nichifor Mãrturisitorul
– apãrãtor al cultului sfintelor icoane ……………………………………. 64
Florin Dobrei
Biserica din Densus
– un monument controversat……………………………………………. 74
Lucian Farcasiu
Teologia treimicã reflectatã în imnografia
Sãrbãtorii Sfintilor Trei Ierarhi …………………………………………… 88
Cristinel Ioja
Dimensiunea cosmicã a Praznicelor Împãrãtesti …………………………100
Cosmin Panturu
Modificãri si completãri aduse în perioada 1950-2003
Statutului pentru organizarea si functionarea
Bisericii Ortodoxe Române ………………………………………………147
Ioan Octavian Rudeanu
Extaz si iluminare în religie, literaturã si filosofie ………………………..172
Marius tepelea
Scriitorii crestini vorbind despre evrei …………………………………..182
Adina Todea
Elemente de psihanalizã din perspectivã teologicã ……………………..191
Alexandru Truscã
Relatia om – nume – Dumnezeu
ca împãrãtie vesnicã a desãvârsirii
– consideratii asupra importantei numelui crestin………………………. 211
RECENZII
Thomas Merton, „Mistici crestini si maestri zen II”,
Trad. de Sorana Corneanu, Irina Marin,
Maria-Alina Manolescu si
Petruta-Oana Nãidut, Editura Humanitas,
Bucuresti, 2003, 245 p. (Caius Cutaru) …………………………………227
Monahul Teoclit Dionisiatul, „Sfântul Nectarie din
Eghina, fãcãtorul de minuni”, traducere din limba
greacã de Zenaida Anamaria Luca, Editura Σοϕια,
Bucuresti, 2003, 406 p. (Lucian Farcasiu) ………………………………232
Jaroslav Pelikan, „Traditia crestinã. O istorie a
dezvoltãrii doctrinei I. Nasterea traditiei universale
(100-600)”, Traducere Silvia Palade, Editura Polirom,
Iasi, 2004, 398p. (Cristinel Ioja) ………………………………………..238
LISTA AUTORILOR……………………………………………………………..243

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 1/2005, dati click aici…