Archive for the ‘Year 2007’ Category

Vol. 36/ no. 4 (oct-dec)

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/teologia_nr._4_2007.jpg

 

C O N T E N T

EDITORIAL

Revista “Teologia” la 10 ani de existentã

STUDII

Michel Stavrou
Le dialogue catholique-orthodoxe sur la question de l’uniatisme à la lumière de la déclaration de Balamand (1993)
Ioan Octavian Rudeanu
Soarele si cultele solare în Egiptul antic
Constantin Rus
Primacy and Unity in the First Millennium – Some canonical remarks
Ioan Tulcan
Învãtãtura dogmaticã ortodoxã reflectatã în revista “Teologia”
Vasile Vlad
Studii de Teologie moralã si spiritualitate ortodoxã publicate în Revista Teologia, Arad (1997-2007)
Caius Cutaru
Preocupãri de Istoria religiilor în paginile revistei Teologia (1997-2007)
Cristinel Ioja
Aspecte ale ecumenismului si ale misiunii Bisericii în lume reflectate în paginile revistei Teologia
Filip G. Albu
Contributii în domeniul omiletico – catehetic apãrute în revista arãdeanã “Teologia” (1997-2007)
Lucian Farcasiu
Preocupãri de Teologie Liturgicã în revista „Teologia”
Teodor Baba
Studiul biblic vechitestamentar în paginile revistei “Teologia” (la împlinirea unui deceniu)
Adrian Murg
Studii noutestamentare apãrute în revista “Teologia” în deceniul 1997-2007
Ștefan Negreanu
Preocupãri de Istorie Bisericeascã Universalã în paginile revistei “Teologia”
Nicu Breda
Preocupãri de teologie patristicã reflectate în revista Teologia (1997-2007)
Mihai Sãsãujan
Studii de istorie bisericeascã a românilor, în revista “Teologia” (1997-2007). Ghid bibliografic cronologic, alfabetic si tematic

REVIEW

Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Daruri de Crãciun , Editura Trinitas, Iasi, 2005, p. 1-140.
Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Fãclii de Înviere , Editura Trinitas, Iasi, 2005, p. 1-182.
(Ioan Octavian Rudeanu)
Pr. Prof. Dr. Mircea Pãcurariu, Uniatia în Transilvania în trecut si astãzi, Editura „Episcop Nicolae Popovici”, Oradea, 2006, 78p.                                                  (Stelian Gombos)

_______________________________________________

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 4/2007, dati click aici…

Vol. 35/ no. 3 (jul-dec)

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/teologia_nr._3_2007.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Iisus Hristos – Domn al pãcii ………………………………………………. 7
STUDII
Eleni Hristinakis
Agape in the Old Testament under the light of 1 Cor. 13 ………………. 10
Marius Țepelea
Aspecte din viaþa Imperiului Bizantin și a relațiilor
dintre Biserica Rãsãriteanã și cea Apuseanã…………………………….  26
Ioan Tulcan
Sensul teologic al etnicului și relevanța acestuia pentru
Europa de astãzi ………………………………………………………… 39
Irini Hristinakis-Glaros
Învãțãtura Sinodului de la Iași (1642-1643) cu
privire la prefacerea Cinstitelor Daruri,
în lumina tradiției canonice ………………………………………………  53
Dãnuț Popovici
Rolul episcopului în propovãduirea
cuvântului Adevãrului …………………………………………………… 92
Lucian Farcașiu
Întruparea Sfintei Liturghii în viața și spiritualitatea
poporului român ……………………………………………………….. 113
Teodor Baba
Primii patriarhi ai Vechiului Testament.
De la Avraam la Iosif și frații sãi …………………………………………139
Liviu Petcu
Învãțãtura ortodoxã despre ființa lui Dumnezeu
și energiile Sale necreate ………………………………………………. 176
Stelian Gomboș
Despre dimensiunea euharisticã a creaþiei în raport cu
problemele ecologiei și cu misiunea Bisericii ……………………………..195
Filip G. Albu
Figuri predicatoriale reprezentative în Ardeal pânã la
începutul sec. al XX-lea ………………………………………………….210
Mihai Brie
Trei scrisori ale lui Gavril Musicescu
cãtre Iosif Vulcan ………………………………………………………. 225
Gabriel Valeriu Basa
“Foaia Interesantã” din Orãștie și ilustrațiile sale,
lucrând mereu în folosul Națiunii (1905-1915; 1915-1916
la București; 1917 la Cleveland – S.U.A) ………………………………. 232
Caius Cuțaru
Școala italianã de Istorie a religiilor ……………………………………   250
Paul Krizner
Uniunea Europeanã. Raportul dintre omul european și
omul religios – perspective, problematizãri ……………………………..272
RECENZII
Emil Cioarã, „Duhovnicul și Taina Spovedaniei în Biserica
Ortodoxã” – Tezã de doctorat în Telogie, alcãtuitã sub
îndrumarea Înalt Prea Sfințitului Prof. Univ. Dr. Laurenþiu
(Liviu) Streza – Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul
Ardealului, Editura Universitãții din Oradea, 2007, 364
pagini (Stelian Gomboș) …………………………………………………295
Preot dr. Mircea Florin Cricovean, Vincențiu din Lerini –
Commonitorium – Studiu analitic și traducere, Editura
Emia, Deva, 2006, 182 p.; Destinatarii și problematica
scrisorilor vasiliene, Editura Emia, Deva, 2007, 225 p.
(Claudiu T. Arieșan)……………………………………………………..302
LISTA AUTORILOR……………………………………………………… 305

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3/2007, dati click aici…

Vol. 34/ no. 1 (ian-mar)

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_1-2007.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Ortodoxia în fata modernitãtii ……………………………………………. 7
STUDII
Nicolae Mosoiu
Simtirea mintii – aisthesis noera, sau despre dimensiunea
noeticã a teologiei mistice ………………………………………………… 9
Teodor Baba
Sfântul Ioan Gurã de Aur – interpret neîntrecut al
Sfintei Scripturi. Pios omagiu la 1600 de ani
de la trecerea sa la Domnul ……………………………………………..  35
Ștefan Negreanu
Cultura teologicã în Rãsãrit în sec. IX …………………………………… 56
Marius tepelea
Latinii perceputi în Imperiul Bizantin, în secolele XI-XII ………………….  93
Mihai Brie
Gavriil Musicescu, repere bio-bibliografice……………………………….106
Dorin Costescu
Logosologia maximiana. Metanoia umanului …………………………….122
Adina Rosu
Socrat: Istoria eccleziasticã ……………………………………………. 140
Vasile Vlad
Rugãciunea Domneascã în Cuvântãrile
Fericitului Augustin ………………………………………………………150
Ioan-Octavian Rudeanu
Cadrul geografic si istoric al aparitiei
Religiei geto-dace ……………………………………………………….173
Caius Cutaru
Rudolf Otto – interpret al sacrului ………………………………………191
Nicu Breda
Istoria teologicã a icoanei în primele secole crestine ……………………221
Lucian Farcasiu
Teologia Epifaniei Domnului reflectatã în
imnografia prãznuirii sale……………………………………………….. 239
NOTE, COMENTARII
Panaghiotis Hristinakis
Sfintele canoane – Fotie – Schisma de la 867
(Traducere din limba greacã de Ioan Popovici) ………………………… 261
RECENZII
„Împãrtãsirea continuã cu Sfintele Taine. Dosarul unei
controverse. Mãrturiile Traditiei”, studiu introductiv si
traducere de diac. Ioan I. Icã jr., Editura Deisis, Sibiu,
2006, 532 p. (Lucian Farcasiu) ………………………………………….283
Pr. conf. dr. Ștefan Buchiu, „Maica Domnului.
O introducere în teotokologia ortodoxã”,
Editura Sigma, Bucuresti, 2006, 224 p. (Cristinel Ioja)………………….289
LISTA AUTORILOR……………………………………………………………..293

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 1/2007, dati click aici…