Archive for the ‘Year 2000’ Category

Review „TEOLOGIA”/ no 3/2000

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_3-2000.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Doctrina socialã a Bisericii Ortodoxe ……………………………………… 8
STUDII
Pr. conf. univ. dr. Ioan Tulcan
Begründung und Motivation des ökumenischen
Engagements in ehemaligen kommunistischen Kontexte.
Theologische oder aber Politische. Eine orthodoxe Sicht. ………………. 11
Pr. prof. univ. dr. Petre Semen
Biblia ni-L descoperã pe Dumnezeu ca iubire ……………………………. 18
Prof. univ. dr. Alexandru Roz
Religia evreilor ………………………………………………………….. 28
Lect. univ. drd. Florea Lucaci
Despre sensul propozitiei „Sã iubesti pe
aproapele tãu ca pe tine însuti” …………………………………………. 39
Pr. lect. univ. drd. Teodor Baba
Venirea lui Mesia, reflectatã în profetiile mesianice. ……………………. 50
Pr.lect. univ. dr.Vasile Grãjdian
„Trupul lui Hristos” în imnografia Bisericii Ortodoxe ……………………… 59
Protos. lect. univ. dr. Daniil Stoenescu
O „Noapte de Noiembrie” – 23 XI 1654 – încercare
de comentar la Testamentul lui Blaise Pascal . ………………………….. 66
Conf. univ. dr. Matei Șimãndan
Sistemul de cunostinte si competente
practice în asistenta socialã ………………………………………………72
Pr. lect. univ. dr. Ioan Rudeanu
Gândurile testamentare ale episcopului Grigorie Comsa…………………. 80
Cristinel Ioja
OMUL – între cunoasterea teonomã
si cunoasterea autonomã ……………………………………………….. 84
Diac. lect. univ. dr. Mihai Sãsãujan
Repere istorice – teologice ale perioadei iconoclaste ……………………. 98
Paul Popovici
Regimul matrimonial al bunurilor sotilor în lumina
pravilelor secolului al XVII-lea ………………………………………….. 111
Adrian Lemeni
Timpul, analizat dintr-o dublã perspectivã:
teologicã si fizicã ………………………………………………………..123
NOTE, COMENTARII,VOCI ÎN ACTUALITATE
Gerd Stricker
Canonizarea tarului Nicolae al II-lea …………………………………….140
Cuprins
DIN LUMEA CREȘTINÃ ………………………………………………….154
Catedrala ortodoxã din Riga (Letonia), închisã în timpul
regimului comunist si refãcutã în ultimii ani, a fost redeschisã
în primãvara aceasta;  Cardinalul König (Viena) a împlinit
vârsta de 95 de ani;  Simpozion organizat în Elvetia, cu tema
„Ortodoxia si Europa”;  Moscova – festivitãti solemne cu
ocazia împlinirii a 2000 de ani de la nasterea Mântuitorului
Hristos;  Biserica Ortodoxã Rusã se îndepãrteazã tot mai
mult de Consiliul Ecumenic al Bisericilor; Patriarhia
Ecumenicã a canonizat pe regele Ștefan I cel Sfânt,
fondatorul Ungariei;   Italia – simpozion international despre
rolul monahismului în cadrul ecumenismului;  Delegatie
ortodoxã sârbã în vizitã la papa Ioan Paul al II-lea;  Turcia – conferintã mondialã a tineretului ortodox;  Bruxelles – Congresul Ortodox din Belgia aflat la a treia editie
RECENZII
I.P.S. Damaschinos Papandreu, Sfântul si Marele Sinod al
Ortodoxiei: tematicã si lucrãri pregãtitoare, Editura
Trinitas, Iasi, 1998 (Pr. lect. dr. Dumitru Moca). ……………………….164
Antologie din Scrierile Pãrintilor Latini – traducere
din limba latinã de Prof. Vasile Goras, editie îngrijitã
de Pr.Prof. Dr. Ștefan Alexe, Bucuresti, Editura
Anastasia, 2000, 208 p. (Pr. asist. drd. Cãlin Dragos) …………………166
Andreas Müller, Humanististisch geprägte Reformation an
der Grenze von östlichem und westlichem Christentum.
Valentin Wagners griechischer Katechismus von 1550,
Mandelbachtal-Cambridge, 2000, 385 p. (Diac.lect.dr. Mihai
Sãsãujan)………………………………………………………………..170

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – numărul 3/2000, dati click aici…

Review „TEOLOGIA”/ no. 1/2000

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_1-2000.jpg

CUPRINS

EDITORIAL
Biserica Ortodoxã Românã în anul 2000 …………………………………. 9
STUDII
Pr. conf. univ. dr. Ioan Tulcan
Coordonate ecumenice fundamentale în
Dogmatica Ortodoxã ……………………………………………………..12
Lect. univ. Mircea Buta
Quo vadis, ecclesiasta musica in
tribus millenio? (II) ………………………………………………………. 17
Asist. univ. drd. Sebastian Moldovan
“Cresteti si vã înmultiti”. Despre sensul
procreatiei în Sfânta Scripturã ……………………………………………29
Pr. prep. univ. drd. Cãlin Dragos
Dialogul – metodã de filosofare în filosofia greacã ……………………….45
Lect. univ. drd. Florea Lucaci
Prezentul lui Augustin si tema creatiei ……………………………………57
Ierom. lect. univ. drd. Agapie Corbu
Valente filocalice în Noul Testament (II) ………………………………….64
Pr.lect.univ.drd. Teodor Baba
Aspecte ale teologiei biblice la finalul
celui de al doilea mileniu crestin ………………………………………….73
Pr. lect. univ. drd. Dumitru Moca
Traditia colindelor religioase de Nasterea Domnului
si cultul crestin (II) ………………………………………………………. 82
Pr. lect. univ. dr. Ioan Rudeanu
Interferente si influente interetnice în creatii, credinte
si obiceiuri în Transilvania …………………………………………………94
Cristinel Ioja
Dimensiunea euharisticã a creatiei ………………………………………108
PAGINI DE LITERATURÃ CREȘTINÃ
Protos. lect.univ.dr. Daniil Stoenescu
Pustnicul din Retezat; Prislop – 8 mai 1397……………………………..120
NOTE, COMENTARII, VOCI ÎN ACTUALITATE
Dr. Dimitri Oikonomou
„Syndesmos“ – Organizatia Mondialã a Tinerilor
Ortodocsi – un emotionant for unde tinerii ortodocsi
îsi exprimã preocupãrile si aspiratiile lor …………………………………128
DIN LUMEA CREȘTINÃ
Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei pledeazã pentru
reconcilierea din Balcani;  Agenda viitoare de lucru a
Comisiei de dialog dintre Bisericile Ortodoxe si CEB;
Arhiepiscopia greacã din Statele Unite are un nou mitropolit;
Reunirea celui de-al XII-lea consiliu al Bisericii Ortodoxe din
America;  Colocviu international în Belgia, consacrat
rolului Sf. Euharistii în cãutarea unitãtii Bisericilor;
Sesiune de studii liturgice organizatã la
Institutul teologic Saint Serge din Paris …………………………………136
RECENZII
Lars Thunberg, Omul si cosmosul în viziunea Sfântului
Maxim Mãrturisitorul, Editura Institutului
Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucuresti, 1999, 181p. (Prep. univ. drd. Caius Cutaru) ………………..146
Mariana Flaiser, Terminologia muzicii în limba românã,
Iasi, Casa Editorialã „Demiurg“, 1997, 232 p.
(Conf. univ. dr. Constanta Cristescu) ………………………………….148
Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, „Atât de
mult a iubit Dumnezeu Lumea“, 12 scrisori pastorale
de Crãciun si Pasti, Editura Trinitas, Iasi 1996.
(Pr. lect. univ. dr. Ioan Rudeanu)……………………………………….149
Sfântul Simeon Noul Teolog, Cateheze, Scrieri II,
Ed.Deisis, Studiu introductiv si traducere diac.
Ioan I.Icã Jr., Sibiu, 1999, 382 p.
(Pr. lect. univ. drd. Vasile Vlad) …………………………………………151
Irenee Hausherr S.I. – „Paternitatea si îndrumarea
duhovniceascã în Rãsãritul crestin“, Prefatã
Kallistos Ware al Diokleei, Postfatã P.Thomas Spidlik,
Traducere din limba francezã de Mihai Vladimirescu,
Editura Deisis, Sibiu 1999, 318 p.
(Pr. prep. univ. drd. Cãlin Dragos) ……………………………………..156
Dimitrios Salachas, Il diritto canonico delle Chiese
orientali nel primo millennio confronti con il diritto
canonico attuale delle Chiese orientali cattoliche:
CCEO, prefazione di Patrick Valdrini, Roma – Bologna,
Ed. Dehoniane, 1997, 445 p.
(Pr. lect. univ. dr. Constantin Rus) ……………………………………..159

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – numărul 1/2000, dati click aici…