Archive for the ‘Year 2001’ Category

Review „TEOLOGIA”/ no. 3-4/2001

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_3-4_2001.jpg

 

CUPRINS
EDITORIAL
Pentru dinamizarea învãtãmântului teologic românesc …………………. 9
STUDII
Ierom. lect.univ.drd. Agapie Corbu
Inspiratia biblicã în scrierile Sfântului Grigorie de Nyssa …………………12
Conf.univ.dr. Constanta Cristescu
Structuri modale în colectia de Melodii bisericesti
editatã în anul 1934 de Dimitrie Cusma ………………………………….28
Eugen Glûck
Frãmântãri legate de scaunul episcopal
al Aradului în anii 1838-1853 …………………………………………….78
Prep.univ.Cristinel Ioja
Dimensiunea profeticã a teologiei în raport cu stiinta
contemporanã …………………………………………………………..101
Lect.univ.drd. Florea Lucaci
Toma necredinciosul si problema adevãrului …………………………… 116
Prof. Daciana Marinescu
Consideratii despre importanta educatiei,
în paginile revistelor arãdene „Sperantia”,
„Lumina” si „Biserica si ªcoala”……………………………………………124
6 Cuprins
Lect.univ. drd. Corneliu Pãdurean
Izvoare demografice referitoare
la Comitatul Arad în secolul XIX………………………………………….151
Pr. lect.univ.dr.Ioan Rudeanu
Parohia ortodoxã românã Cincis în
legãturile sale cu Corvinestii …………………………………………….158
Pr. conf. univ. dr. Constantin Rus
Treptele de instituire divinã, pozitia si rolul lor în Bisericã
dupã dreptul canonic al Bisericii Romano-Catolice ………………………167
Dr. Ghizela Suliteanu
Trãsãturi ale colindei – cântec de stea, cu tema
biblicã „Vânzarea lui Iosif” ……………………………………………….182
Asist. univ. dr. Marius Telea
Spiritualitatea crestinã în lumina tratatului
„Despre viata lui Moise sau despre desãvârsirea
cea dupã virtute” al Sfântului Grigorie de Nyssa ………………………..201
Pr. dr. Cristian Tia
Mutatii de paradigmã în atitudinea fatã de religiile
necrestine. Elemente de teologie a misiunii
occidentale contemporane………………………………………………221
DIN SFINTII PÃRINTI
Sfântul Nectarie al Eghinei
Despre pacea sufletul …………………………………………………..246
Cuprins 7
PAGINI DUHOVNICEȘTI
† Daniil Partosan
Contemplatii …………………………………………………………….250
DIDACTICA
Lector univ. drd. Anton ILICA
EDUCAtIA 2000+ ……………………………………………………….262
NOTE, COMENTARII, VOCI ÎN ACTUALITATE
Ilarion Alfeiev
Ateism si ortodoxie în Rusia modernã …………………………………..269
DIN LUMEA CREȘTINÃ ………………………………………………….277
Viata asprã a refugiatilor afgani din Pakistan; Biserica
Ortodoxã Rusã invitã Biserica Ortodoxã Rusã din diaspora la
reconciliere; Miscare pentru unificarea Bisericii Ortodoxe
din America; Protestul crestinilor români în ceea ce priveste
parcul „Dracula”; Rusia restrânge activitatea sectelor
religioase strãine; Sãrbãtorirea a 10 ani de la numirea
Sanctitãtii Sale Bartolomeu I ca patriarh; Patriarhul ortodox
rus rãspunde acuzatiilor aduse de Biserica Ortodoxã Rusã din
afara Rusiei
RECENZII
P. Elia Citterio, Nicodim Aghioritul: personalitatea – opera –
învãtãtura asceticã si misticã, trad. Maria-Cornelia si
diac. Ioan I. Icã jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, 480 p.
(Ieromonah Lector Agapie Corbu) ………………………………………283
Pr. Prof. Ion Buga, Golgotã si Parusie,
Ed. Sf. Gheorghe Vechi,
Bucuresti, 2001, 288 p (Cristian Bãbutãu). …………………………….284
Will Durant, „Civilizatii istorisite”,
Editura Prietenii Cãrtii,
Bucuresti 2001, 600 p (Lia Vlad). ……………………………………….290
Pr.Prof.Dr. John Breck, Darul sacru la vietii,
Editura Patmos, Bucuresti,
2001, p. 300 (Terchet Narcis) …………………………………………..292

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3-4/2001, dati click aici…

Review „TEOLOGIA”/ no. 1/2001

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_1-2001.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Mesajul Ortodoxiei Universale cãtre lumea de astãzi
la pragul dintre milenii ……………………………………………………. 8
STUDII
Pr. lect. univ. dr. Dumitru Moca
Sfintii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz
si Ioan Gurã de Aur. Importanta si actualitatea
lucrãrii lor pastorale …………………………………………………….. 11
Lect. univ. drd. Anton Ilica
Preparandia arãdeanã (1812) ………………………………………….. 20
Conf. univ. dr. Ileana Szenik
Combinatia motivicã în variantele
unui tip melodic de colindã ……………………………………………… 26
Dr. Liviu Moldovanu, Dr. Ilinca Ghidãu
Compatibilitatea între credinta în Dumnezeu si medicinã ……………….. 38
Dr. Aurel Berheci
Limbajul în pedagogia specialã ………………………………………….. 47
Ierom.lect.univ.drd.Agapie Corbu
Aspecte ale Revelatiei dumnezeiesti si ale raportului
omului cu ea potrivit Sfântului Grigorie de Nyssa ……………………….. 54
Pr. lect. dr. univ. I. O. Rudeanu
Elemente mitologice prezente în crestinism
pe teritoriul Transilvaniei ………………………………………………… 67
Pr. lect. univ. dr. Ioan C. Tesu
Preotul – chip al iubirii
si dãruirii depline ………………………………………………………… 74
Asist. univ. dr. Marius Telea
Conceptia Sfântului Ioan Hrisostom despre
cãsãtoria crestinã si viata de familie dupã
omiliile sale la epistolele pauline………………………………………….. 88
Pr. prep. univ. drd. Nicu Breda
Contributia specificã a Sfântului Teodor
Studitul la teologia icoanei ………………………………………………103
Cristinel Ioja
Îndumnezeirea – chemare si sens al vietii omului ……………………… 116
DIN SFINTII PÃRINTI
Comentariu al Sfântului Nicodim Aghioritul
la al doilea antifon al glasului I ………………………………………….128
NOTE, COMENTARII, VOCI ÎN ACTUALITATE ………………………….136
Emmanuel Koumbarelis
Care este viitorul pentru Syndesmos? ………………………………….136
Se poate justifica notiunea de „Bisericã nationalã” din
perspectiva Bisericii Ortodoxe? …………………………………………141

DIN LUMEA CREȘTINÃ ………………………………………………….146
România – Biserica Ortodoxã inaugureazã un spital;
Rusia – un bun episcop a trecut la cele vesnice;
Rusia – bisericã pentru surdo-muti;  Bielorusia – Biserica
catolicã cere iertare pentru greselile din timpul regimului
totalitar; Paris: întâlnire de lucru între mitropolitul Chiril de
Smolensk si arhiepiscopul Serghie; Potsdam: Reuniunea
anualã a sesiunii plenare a Comitetul Central al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor;  Kiev: clericii si laicii ucraineni
adreseazã o petitie patriarhului ecumenic
RECENZII…………………………………..  …………………………..151
Teodor Baconsky, Ispita binelui, Eseuri despre
urbanitatea credintei, Editura Anastasia, 1999,
Bucuresti, 313 pagini (Pr. Vasile Vlad) …………………………………..151
Rãzvan Theodorescu, Picãtura de istorie,
Editura Fundatiei Culturale Române,
Bucuresti, 1999 (Pr. Ioan Rudeanu)…………………………………….155
Metodã si adevãr în sociologie sau despre Ioan Biris,
Sociologia civilizatiilor, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 2000 (Florea Lucaci) ……………………………………..157

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – numărul 1/2001, dati click aici…