Archive for the ‘Year 2003’ Category

Vol. 28/ no. 3-4

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr._3-4_-_2003.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Semnificatia unor comemorãri…………………………………………….. 7
STUDII
Ioan Tulcan
Aspecte teologico-dogmatice ale alteritãtii si dialogului si
reflectarea lor în plan trinitar si antropologic ……………………………. 12
Constantin Rus
Principii omiletice în opera pãrintelui Ilarion Felea ………………………. 21
Teodor Baba
Frumusetea si bogãtia de idei religios
– morale si sociale cuprinse în cãrtile
didactico – poetice ale Vechiului Testament …………………………….. 37
Tudor Budeanu
Ocultismul secolului XX
– formã camuflatã si pervertitã a sacralitãtii ……………………………. 45
Agapie Corbu
Un mic tratat areopagitic de exegezã biblicã:
Epistola a IX-a, cãtre Tit ierarhul ……………………………………….. 55
Constanta Cristescu
Structuri modale în tipãrituri bisericesti arãdene din prima
jumãtate a secolului al XX-lea …………………………………………… 70
Nicu Dumitrascu
Diplomatia misionarului crestin din veacul al IV-lea………………………. 85
Miron Erdei
Viata si activitatea omileticã a Episcopului Dr. Grigorie Gh.
Comsa al Aradului (II)……………………………………………………. 97
Lucian Farcasiu
Semnificatia teologico-liturgicã a Rânduielii Utreniei …………………… 115
Cristinel Ioja
Pãrintele Dumitru Stãniloae si ecleziologia comuniunii …………………..126
Florea Lucaci
Consideratii logico-epistemologice
asupra cunoasterii rationale a divinitãtii ………………………………..149
Daniel Lupu
Limbaj si credintã. Aspecte comparative ……………………………….166
Corneliu Pãdurean
Structura etnicã si confesionalã a
judetului Arad în anul 1930 ……………………………………………..176
Ioan Rudeanu
A patra cruciadã si cucerirea Constantinopolului ……………………….186
Teofil Tia
Dez-occidentalizarea credintei – Inculturatie, misiune si
pastoralã în crestinismul contemporan …………………………………197
NOTE, COMENTARII
Episcopul Vasile de Sergievo – Marea Britanie
Duminica Ortodoxiei1 …………………………………………………..215
RECENZII
Pr. prof. dr. John Breck,
– “Sfânta Scripturã în Traditia Bisericii”, Editura Patmos,
Cluj-Napoca, 2003, 321 p.,
Traducere de Ioana Tãmãian ……………………………………………221
– “Arhivele Securitãtii”, Editura Pro Historia,
Bucuresti, 2002, 295 p. …………………………………………………224

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3-4/2003, dati click aici…

Review „TEOLOGIA”/ no. 2/2003

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr._2_-_2002.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Sensul libertãtii crestine ………………………………………………….. 7
STUDII
Caius Cutaru
Ireversibilitatea timpului si melancolia augustinianã ……………………… 9
Miron Erdei
Viata si activitatea omileticã a Episcopului
Dr. Grigorie Gh. Comsa al Aradului………………………………………. 27
Lucian Farcasiu
Semnificatia liturgico-teologicã
a rânduielii Vecerniei …………………………………………………….. 47
Cristinel Ioja
Omul – fiintã cunoscãtoare ……………………………………………… 58
Dumitru Moca
Praznicul Înãltãrii Sfintei Cruci.
Originea si vechimea sãrbãtorii. Studiu istoric liturgic …………………… 72
Melente Nica
Alexandru Gavra – omul si opera
în lumina unei scrisori inedite ……………………………………………. 79
Corneliu Pãdurean
Importanta recensãmântului din anul 1930 pentru
studiile de demografie istoricã referitoare la judetul Arad ……………… 97
Ioan O. Rudeanu
Religia precrestinã maghiarã si momentul încrestinãrii ………………….102
Constantin Rus
Tineretul crestin si lumea secularã: Omilia Sfântului
Vasile cel Mare despre literatura pãgânã ……………………………… 116
Mihai Sãsãujan
Interventii tariste la Curtea din Viena în favoarea
ortodocsilor din monarhia austriacã……………………………………..135
Ioan C.Tesu
Teme ale spiritualitãtii ortodoxe în „tâlcuirea” pãrintelui
profesor Dumitru Stãniloae: pãcatul si patima (II) ………………………155
RECENZII
– Corneliu Pãdurean, Populatia comitatului Arad în
secolul al XIX-lea, Editura Universitãtii „Aurel Vlaicu”
Arad, 2003, 336 pagini (Ioan Bolovan) …………………………………171
– Friederich Tristan, Primele imagini crestine. De la
simbol la icoanã sec. II – VI, Traducere de Elena
Buculei si Ana Boros, Editura Meridiane,
Bucuresti, 2002, 525 p. (Nicu Breda) …………………………………..174
– Maica Eliane Poirot, Sfântul Proroc Ilie în cultul
bizantin, Traducere Pãrintele Adrian Lung si
carmelitele din Stânceni, Editura Deisis, Sibiu,
2002, 253 p . (Lucian Farcasiu) …………………………………………176
LISTA AUTORILOR……………………………………………………………..181

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 2/2003, dati click aici…

Review „TEOLOGIA”/ no. 1/2003

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_1_2003.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Necesitatea dialogului interreligios ……………………………………….. 7
STUDII
Eugen Glück
Precizãri privind activitatea episcopului Ioan I. Papp …………………….. 9
Cristinel Ioja
Aspecte fundamentale ale hristologiei
Sfântului Ioan Damaschin ……………………………………………….. 14
Dumitru Mãrcus
Literatura românã veche: modele ale receptãrii ………………………… 38
Dumitru Moca
Traditie si înnoire în slujirea liturgicã …………………………………….. 46
Adrian Murg
Iisus Hristos Mântuitorul în Evanghelia dupã Luca ………………………. 61
Corneliu Pãdurean
Unele concluzii privind evolutia nuptialitãtii la românii
ortodocsi din orasul Arad în secolul al XIX-lea …………………………… 87
Constantin Rus
Aspectele teologice, canonice si istorice ale conciliaritãtii:
câteva propuneri pentru discutie ……………………………………….. 98
Ioan C. Tesu
Teme ale spiritualitãtii ortodoxe în tâlcuirea pãrintelui
profesor Dumitru Stãniloae: pãcatul si patima (I) ……………………… 117
Pavel Vesa
Protopopiatele arãdene. Istoric si evolutie (1701-1918) ……………….136
NOTE
Anton Ilica
O falsã disputã religiosã …………………………………………………163
Laurentia Ion
O lume de semne si întrebãri ……………………………………………166
Pãrintele Alexander Schmemann vãzut de Pãrintele John Meyendorff
(traducere de Anca Popescu) …………………………………………..168
RECENZII
– Dr. Ioana Cristache – Panait, Arhitectura de lemn din
judetul Hunedoara, Editura ARC, 2000, Bucuresti,
2000, 254 p. si 275 ilustratii (Florin Dobrei) …………………………….174
– Alexander Schmemman, Introducere în teologia
liturgicã, trad. rom. ierom. Vasile Bârzu, Edit. Sofia,
Bucuresti, 2002 (Dumitru Moca) ……………………………………….. 176
– The Journals of Father Alexander Schmemann
1973-1983, St. Vladimir’s Seminary Press,
Crestwood, New York, 2000, 351 p (Anca Popescu) . ………………….178
LISTA AUTORILOR……………………………………………………………..180

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 1/2003, dati click aici…