Archive for the ‘Year 2010’ Category

Vol. 45/ no. 3-4 (jul-dec)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

The mission of theology: explaining, transmitting and preaching the dogmas

STUDIES AND ARTICLES

Petr B. Mikhaylov

The Eucharistic Sermon Today

Aristotle Papanikolaou

Tradition or Identity Politics: The Role of the ‘West’ in Contemporary Orthodox Theology

Alexey R. Fokin

Different Dogmatic Approaches to the Question of the Origin of Human Souls

Svetoslav Ribolov

A Review of Dogmatic Theology in Bulgaria during 20th century

Nicolae Moşoiu

The importance of a deeper understanding of the Orthodox Ordo of the Holy Mysterion of Baptism for the spiritual life

Adrian Murg

Magic in the New Testament: A Brief History of Research

Irini Christinakis Glaros

The Autonomous and Semi-Autonomous Regime of the Church of Crete

 

NOTES AND COMMENTS

Theological Conference in Volos; The Fourth Congress of the Faculties of Orthodox Theology in Romania

 

BOOK REVIEWS

The Acts of the Council of Constantinople of 553, With Related Texts on the Three Chapters Controversy (Translated Texts for Historians, 51.) Liverpool, Liverpool University Press, 2009

(Constantin Rus)

Chalcedon in Context: Church Councils 400-700. Edited by Richard Price, and Mary Whitby. Pp. VIII + 205. (Translated Tests for Historians, Contexts.) Liverpool, Liverpool University Press, 2009

(Constantin Rus)

Baptism in the Early Church: History, Theology, and Liturgy in the First Five Centuries, by Everett Ferguson. Pp. XXII + 953, Grand Rapids, Michigan and Cambridge, UK: Eerdmans, 2009

(Constantin Rus)

Nicéphore Blemmydès, OEuvres théologiques. Tome 1. Edited by Michel Stravou. Pp. 363. (Sources chrétiennes, 517), Paris, Les Éditions du Cerf, 2007

(Constantin Rus)

Rev. Ph. D. Ioan Chirilă, The Holy Bible – The Word of Words, Renaşterea Editions, Cluj – Napoca, 2010, 414 p.

(Lucian-Victor Baba)

Rev. Prof. Ph. D. Nicolae D. Necula, Tradition and Renewal in Liturgical Ministry, Vol. I, Editura Cuvântul Vieţii, Bucureşti, 2010, 211 p.

(Lucian Farcaşiu)

Lecturer Ph D. Florin Dobrei, The history of the ecclesiastic life of the Romanians in Hunedoara, Eftimie Murgu Publishing House, Reşiţa, 2010, 734 p.

(Cosmin Mirică)

___________________________________________

Along with the download of this magazine, you confirm that you have got to know the terms of the license.

For downloand clik here „TEOLOGIA” – nr. 3-4/2010

Vol. 44/ no. 2 (april-june)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Veacul teologiei ortodoxe (XXI)

 

STUDIES & ARTICLES

Ernst Christoph Suttner

Vielfalt im Bekenntnis der Kirche für den gemeinsamen Glauben an den dreifaltigen Gott

Adolf Martin Ritter

Das Konzil von Konstantinopel 381 und sein Symbol in der neueren Forschung

Fadi Georgi

Saint Gregory Palamas:An Essential Key to Teaching Dogmatics Today

Petr Mikhaylov

Revival of theological traditions in the XX century

Constantin Rus

Receptarea Simbolului de credinţã niceo-constantinopolitan de cãtre Sinodul IV Ecumenic

Adrian Murg

Cult şi viaţã creştinã dupã Întâia Epistolã soborniceascã a Sfântului Apostol Petru

Ştefan Negreanu

The Historical and Political Premises of the Mission of Saints Cyril and Methodius în Great Moravia

Svetoslav Ribolov

Arius’ attempt – a step forward defining the Trinity

Vasile Vlad

Bisericã şi secularizare

Lucian Farcaşiu

Prezenţa Ortodoxiei într-un mediu intercultural şi interreligios. Valenţe liturgice şi pastorale

Marius-Mihai Ilca

Iubirea ca virtute în procesul desãvârşirii dupã literatura patristicã a primelor veacuri creştine

CHRONICLE

Of The Theology Faculty from Arad – for 2009

(Caius Cutaru)

 

BOOK REVIEW

Pr. Conf. Univ. Dr. Nicolae Morar, Religia de la „homo habilis” la „homo adorans”, STUDII de teologie religioasã, Editura Marineasa, Timişoara, 2010, 227 p.

(Sorin Cosma)

Carlos José Errázuriz M., Justice in the Church. A fundamental Theory of Canon Law, English translation by Jean Gray in collaboration with Michael Dunningan, Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, 354 p.

(Constantin Rus)

The History of Medieval Canon Law in the Classical Period, 1140-1234, from Gratian to the Decretals of Pope Gregory IX, edited by Wilfried Hartmann and Kenneth Pennington, Washington DC, The Catholic Universitz of America Press, 2008, XIV-442 p.

(Constantin Rus)

Biserica Ortodoxã şi Drepturile Omului: Paradigme, fundamente,implicaţii – Editor Nicolae Rãzvan Stan, Editura „Universul Juridic”, Bucureşti, 2010, 370 p.

(Stelian Gomboş)

Florin Dobrei, Istoria vietii bisericesti a românilor hunedoreni, Editura Eftimie Murgu, Reşiţa, 2010, p.

(I.O. Rudeanu)

_________________________________________________________

Along with the download of this magazine, you confirm that you have got to know the terms of the license.

For downloand clik here „TEOLOGIA” – nr. 2/2010

Vol. 43/ no. 1 (ian-mar)

C O N T A C T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Teologia ortodoxã şi modernitatea

 

STUDIES & ARTICLES

Andreas Heiser

Johannes Chrysostomus und das Nicaeno-Constantinopolitanum

Petre Semen

Revelarea lui Dumnezeu în lume prin cuvânt

Ştefan Iloaie

Responsabilitatea moralã în Sfânta Scripturã: asumare şi mãrturisire

Daniel Munteanu

Karl Rahners Theologie der Leiblichkeit. Die Apotheose der Materie

Constantin Rus

Izvoarele canonice ale Sfântului Vasile cel Mare

Vasile Cristescu

Clarificarea destinaţiei adversarilor combãtuţi de Sfântul Marcu Ascetul în opera sa dogmaticã Adversus Nestorianos

Vasile Vlad

Sfântul Ioan Gurã de Aur, Tâlcuirea la Tatãl nostru în «Omilie asupra necesitãţii îndreptãrii (rânduirii) vieţii dupã Dumnezeu»

Teodor Baba

Familia în planul existenţei divino-umane,în istoria biblicã, în Bisericã şi în societate

Adrian Murg

Botezul în Sfânta Evanghelie dupã Matei. Repere exegetice şi teologice

Lucian Farcaşiu

Omul – „fiinţã liturgicã” sau despre necesitatea recursului culturii la valorile vieţii creştine. Sinergismul cultural-liturgic şi liturgic-cultural

Caius Cuţaru

Critica eliadianã la adresa unei teologii creştine desacralizante

Marius-Mihai Ilca

Teologia iubirii ca oglindire a vieţii Bisericii în primele veacuri creştine

Florin Koller

Arborele genetic şi tãmãduirea sa în Hristos

 

BOOK REVIEW

Charles Wackenheim, Une Église au peril de ses lois, Novalis, Ottawa, 2007, 204 p.

(Constantin Rus)

Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti

(Nicu Breda)

Conf. Dr. Cristinel Ioja, HOMO ECONOMICUS Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism, Editura Marineasa, 2010, Timişoara, 335p.

(Paul Krizner)

_______________________________________________________

Along with the download of this magazine, you confirm that you have got to know the terms of the license.

For downloand clik here „TEOLOGIA” – nr. 1/2010