Vol. 40/ no. 1 (ian-mar)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Nevoia unei culturi creştine

STUDIES & ARTICLES

Dumitru Popescu,

Creaţionismul şi evoluţionismul din punct de vedere teologic

Ioan Tulcan,

Teologia trinitarã ortodoxã, reflectatã în dimensiunea doxologicã a Sfintei Liturghii

Daniel Munteanu,

Die Heilige Dreieinigkeit als heimatlicher Raum unserer ewigen Vollendung

Vasile Cristescu,

Hristologia Sfântului Marcu Ascetul în lupta Bisericii împotriva învãţãturilor greşite

Iulian Mihai L. Constantinescu,

Poate exista Biserica fãrã Drept canonic?

Adrian Murg,

Evanghelie şi vrãjitorie în istoria lui Simon Magul

Vasile Vlad,

Aspecte ale îmbuibãrii şi ale postirii în perspectiva Sfântului Ioan Gurã de Aur

Lucian Farcaşiu,

Sfântul imnograf Roman Melodul. Elemente de biografie şi opera sa imnograficã

Tiberiu Dughi,

Personalitatea preotului – condiţii de manifestare a vocaţiei preoţiei

Caius Cuţaru,

Critica metodei eliadiene în Istoria religiilor

Daniel Jugrin,

Neti Neti: metoda şi logica negaţiei vedãntine

NOTES & COMMENTS

Suntem chemaţi sã aducem lumii adevãrul Bisericii – Interviu realizat cu Prof. Dr. Dimtrios Tselengidis, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxã a Universitãţii din Thesalonic

Teologia dogmaticã trebuie sã rãmânã fidelã faţã de Tradiţie – Interviu realizat cu Pr. Prof. Dr. Ştefan Buchiu, Decanul Facultãţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti

Am simţit cã sunt realmente între fraţi – Interviu cu Prof. Dr. Fadi Georgi, Facultatea de Teologie Balamand – Liban

Trebuie sã abordãm omul contemporan, pentru cã aceasta este misiunea Bisericii – Interviu realizat cu Pr. Prof. Dr. Valer Bel, profesor de Teologie Dogmaticã la Facultatea de Teologie Ortodoxã din Cluj-Napoca

SYMPOSIUM DOCUMENT

Al doilea Simpozion Internaţional de Teologie Dogmaticã Ortodoxã. Documentul final

TRANSLATION

Sfântul Marcu Ascetul, Despre Melchisedec (Traducere din limba greacã de Marcel Tang)

REVIEW

Vasile Coman – Episcopul Oradiei, Rugãciunile pentru autoritãţile Statului în Cultul Creştin, Ediţie îngrijitã de Pr. Dr. Cristian Muntean, Editura „Renaşterea”, Cluj Napoca, 2007, 126 p.

(Stelian Gomboş)

Ieromonah Teofan Mada, Dialogul Iubirii – Perspectivã teologic pedagogicã a Pãrinţilor Bisericii asupra dialogului, Editura Agnos, Sibiu, Sfânta Mãnãstire Crasna, Prahova, 2007, 105 p.

(Paul Krizner)

***

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 1/2009, dati click aici…

 

Comments are closed.