EN/About   us

The “Teologia” review has appeared constantly since 1997, with a biannual rhythm, and then quarterly. The publication is desired to be a visible platform of expressing the dynamics of the scientific research of the teachers from the Orthodox Theology Faculty from Arad, being the very first one among the few magazines edited by an Orthodox Theology Faculty.

The theme of the magazine was, from the beginning, a theological one with a wide opening towards universal cultural values. The magazine’s profile contains all the study directions common to the theological research. Nevertheless, in the magazine’s studies we can see a large ecumenical opening and a special interest in the dialog between the Christian confessions.

During all this time, there has been a constant preoccupation for improving the quality level of the magazine. While at the beginning only the teachers of the Orthodox Faculty of Theology from Arad published, finally a lot of teachers from Romania and from abroad, even of other confessions, were selected to publish also in our magazine. Even the graphic part was improved.

The confirmation of all this work has been received when the magazine was classified in the last  CNCS database (2011), in B category (see here).

TEOLOGIA review is indexed in:

in CEEOL:

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2179

the database Index Copernicus (cod 6666),copernicus-IKWP

in Religious and Theological Abstracts (USA): http://rtabstracts.org/journals-we-abstract.php#t

rta_top

in World Cat: www.worldcat.org/title/teologiarevista-facultatii-de-teologie-ortodoxa-arad/oclc/756319123

wc-2billion-promo2_03

in ERIHPLUShttps://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486366

erih plus

________________________________

RO/Despre noi

Revista TEOLOGIA a apărut neîntrerupt din anul 1997, având o ritmicitate semestrială, iar apoi trimestrială. Publicaţia s-a dorit a fi o platformă vizibilă de manifestare a dinamicii cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, numărându-se printre puţinele reviste editate de către o Facultate de Teologie Ortodoxă, fiind chiar prima, în acest sens, din ţară.

Tematica revistei a fost, de la începuturi şi până în prezent, una cu profil teologic, dar şi cu o largă deschidere către valorile culturale universale. În profilul revistei s-au regăsit, în acelaşi timp, toate direcţiile de studiu, specifice cercetării teologice, aici putând fi valorificate ultimele rezultate în domeniu. Pe de altă parte, din cuprinsul studiilor publicate în revista TEOLOGIA poate fi constatată şi larga deschidere ecumenică şi surprinderea dialogului dintre diferite confesiuni creştine, precum şi o accentuată deschidere spre interdisciplinaritate.

În timp, a existat o preocupare constantă pentru îmbunătăţirea standardului de calitate al revistei. Dacă la început publicau în revistă doar cadrele didactice ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Arad, în timp au fost cooptate şi cadre didactice valoroase de la Facultăţile de Teologie din ţară şi din străinătate, ortodocşi şi de alte confesiuni. Semnalăm un crescendo şi în ce priveşte viziunea grafică a revistei TEOLOGIA.

Confirmarea acestor strădanii s-a concretizat în clasificarea revistei în baza de date a CNCS, la ultima evaluare (2011), în categoria B (vezi aici).

Revista TEOLOGIA este indexată

în CEEOL

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2179

în  Index Copernicus (cod 6666),

copernicus-IKWP

în Religious and Theological Abstracts (USA): http://rtabstracts.org/journals-we-abstract.php#t

rta_top

în World Cat: www.worldcat.org/title/teologiarevista-facultatii-de-teologie-ortodoxa-arad/oclc/756319123

wc-2billion-promo2_03

in ERIHPLUShttps://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486366

erih plus