Vol. 42/ no. 3-4 (jul-dec)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Teologie imprimatã în ziduri

STUDIES & ARTICLES

Theodoros Alexopoulos

Das Nicaeno-Constantinopolitanums und das FILIOQUE Die Kompatibilität der Filioqueneuerung mit dem Geist des Nicaeno-Constantinopolitanums (NC) und die Stichhaltigkeit des photianischen erläuternden Zusatzes: „allein aus dem Vater“ (Enzyklika: PG 102, 721A)

Costion Nicolescu

Trei vechi biserici de lemn vecine şi surori – asemãnãri şi deosebiri

Volker Henning Drecoll

The Creed of the 150 Fathers – Notes to its transmission and theological impact

Constantin Rus

Canoanele Bisericii Ortodoxe referitoare la rugãciune

Sorin Cosma

Suicidul şi atitudinea Bisericii faţã de el

Pavel Vesa

Mişcarea pentru emancipare ecleziasticã din Episcopia Aradului în primele decenii ale secolului al XIX-lea

Adrian Murg

Dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, coordonatã principalã a hristologiei Faptelor Apostolilor

Teodor Baba

Pronia şi iubirea divinã revãrsate asupra omenirii reliefate în Sfânta Scripturã

Lucian Farcaşiu

Consideraţii teologico-liturgice privitoare la rostirea Anaforalei euharistice

Ştefan Negreanu

Disputa tetragamicã şi poziţia papalã

Cãlin-Eugen Dragoş

Germinius de Sirmium

Caius Cuţaru

Iisus Hristos şi „Dumnezeul necunoscut” sau despre întâlnirea culturilor şi religiilor în Areopagul atenian

Daniel Jugrin

Sinele şi stãrile conştiinţei în Advaita Vedânta

NOTES & COMMENTS

Cristophe d’Aloisio, Formarea pastoralã şi provocãrile ei astãzi

(Translation from French made by Marta Lupe)

BOOK REVIEW

Pr. Lect. Univ. Dr. Constantin Necula, Îndumnezeirea maidanului – pastoraţia Bisericii în spatele blocurilor…, Editura Agnos, Sibiu, 2006, 297p. & Pr. Lect. Univ. Dr. Constantin Necula, Provocãrile strãzii – mic catehism vorbit, Editura Agnos, Sibiu, 2006, 204 p.

(Stelian Gomboş)

Brigitte Basdevant-Gaudemet şi François Jankowiak (dirs.), Le droit ecclésiastique en Europe et à ses marges (XVIIIe-XXe siècles), Peeters, Louvain, 2009, 345 p.

(Constantin Rus)

Marcel Metzger, Les sources de la prière chrétienne, Éditions de l’Atelier, Paris, 2002, 142 p.

(Constantin Rus)

____________________________________________

Along with the download of this magazine, you confirm that you have got to know the terms of the license.

For download „TEOLOGIA” – nr. 3-4/2009, dati click aici…

 

Comments are closed.