Archive for the ‘Year 2006’ Category

Vol. 33/ no. 1

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/teologia_nr._1_2006.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Misiunea crestinã ca întâlnire între Bisericã si culturi……………………… 7
STUDII
Agatanghelos, Episcop al Fanariului (Grecia)
Problema lui Filioque într-o nouã perspectivã teologicã…………………. 10
Constantin I. Bãjãu
Desãvârsirea crestinã prin lucrarea virtutilor
dupã Omiliile Sfântului Ioan Gurã de Aur
la Epistola a II-a cãtre Corinteni…………………………………………. 20
Nicolae Bolea
Sfântul Simeon Noul Teolog,
epoca si opera sa ……………………………………………………….. 34
Mihai Brie
Muzica bisericeascã în preocupãrile revistei
„Mitropolia Banatului” („Altarul Banatului”)
în perioada 1951-2004. Cronologie ……………………………………..  51
Mircea Cricovean
Sfintii Atanasie cel Mare al Alexandriei si
Vasile cel Mare al Cezareei Capadociei,
mari Pãrinti ai Bisericii ……………………………………………………. 59
Alin Marius Muresan
Principiile omiletice la Sfântul Ioan Gurã de Aur …………………………. 73
Ovidiu Panaite
Politica imperialã si disputa iconoclastã
în secolul al VIII-lea……………………………………………………… 93
Ioan O. Rudeanu
Aduceri aminte despre preoti si cãrturari………………………………..127
Constantin Rus
Despre autoritatea (δυναστεια) si protejarea
(προστασια) arhonticã si bisericeascã în Bizant,
dupã izvoarele notariale si bisericesti.
Studiu juridic canonic ……………………………………………………137
Marius-Ioan Slevas
Teologia Logosului în abordarea filosofiei antice
si a gândirii patristice a secolului al IV-lea ……………………………….192
Adina Todea
Constiinta moralã în cugetarea patristicã (II) …………………………..208
RECENZII
Henri Lammens, Islamul. Credinte si institutii,
Trad. de Ioana Feodorov, Editura Corint,
Bucuresti, 2003, 282 p. (Caius Cutaru) …………………………………233
Ioan Petru Culianu, Cult, magie, erezii. Articole din
enciclopedii ale religiilor, Trad. de Maria-Magdalena
Anghelescu si Dan Petrescu,
Editura Polirom, Iasi, 2003, 262 p. (Caius Cutaru) ……………………..237
Jaroslav Pelikan Traditia crestinã. O istorie
a dezvoltãrii doctrinei II. Spiritul crestinãtãtii
rãsãritene. (600-1700), trad. Pr. Prof. Nicolai Buga,
Editura Polirom, Iasi, 2005, 355 p. (Cristinel Ioja) …………………….. 240
Paul Goma, Sãptãmâna rosie.
28 iunie-3 iulie 1940 sau Basarabia si evreii,
Editura Vremea XXI, 2004 (Gabriel Miricescu)……………………………244
LISTA AUTORILOR……………………………………………………………..246

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 1/2006, dati click aici…