Vol. 41/ no. 2 (april-june)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Unitatea Bisericii ca dar, vocaţie şi misiune

STUDII ŞI ARTICOLE

Aristotle Papanikolaou,

Divine Energies or Divine Personhood: Vladimir Lossky and John Zizioulas on Conceiving the Transcendent and Immanent God

Ioan Tulcan

Locul şi semnificaţia teologicã a lui Dumnezeu Tatãl în comuniunea Sf. Treimi la teologii Jurgen Moltmann şi Dumitru Stãniloae

Vasile Grãjdian,

Cântarea „coralã” în cultul şi propovãduirea bisericii ortodoxe. Raportul cu problemele unitãţii de credinţã

Pavel Vesa

Mãnãstiri dispãrute din pãrtile Aradului (sec. XI-XVII)

Nicolae Belean

Muzica bisericeascã din Banat de-a lungul vremii

Mihai Brie

Personalitatea preotului-profesor Cornel Givulescu şi contribuţia sa la dezvoltarea muzicii bisericeşti

Adrian Murg

Vieţuirea îngereascã în opera lucanicã

Florin Dobrei

Cuviosul Sofronie de la Cioara. 250 de ani de la începutul mişcãrii sale de redeşteptare bisericeascã

Lucian Farcaşiu

Este Sfântul Vasile cel Mare autorul Anaforalei Liturghiei care-i poartã numele?

Teodor Baba

Reflecţii ale teologiei biblice vechitestamentare percepute în spiritualitatea creştinã contemporanã

Ioan Rudeanu

Cunoaşterea religiei geto-dacilor

Cãlin Dragoş

Despre exegeza teologicã la Origen

Ioan Popovici

Cãsãtoriile mixte în Biserica Ortodoxã Greacã – o retrospectivã istorico-canonicã

Filip Albu

Demnitatea episcopalã în biserica ortodoxã şi slujirea sa învãţãtoreascã

NOTES & COMMENTS

Mitropolit Kallistos Ware, Lupta spiritualã în lumea contemporanã

TRANSLATION

Dimitris Tselenghidis „Urmând Sfinţilor pãrinţi”, o sintagmã cu caracter diacronic în învãţãtura dogmaticã a Bisericii. Ipoteze teologice şi criterii ale învãţãturii dogmatice ale Bisericii

(Marcel Tang)

BOOK REVIEW

Juan Mateos, S.J., Utrenia Bizantinã, traducere, prefatã şi note Cezar Login, Editura Reîntregirea, Cluj-Napoca, 2009, p. 77

(Lucian Farcaşiu)

_______________________________________________________

Along with the download of this magazine, you confirm that you have got to know the terms of the license.

For downloand clik here „TEOLOGIA” – nr. 2/2009, dati click aici…

 

Comments are closed.