Vol. 36/ no. 1 (ian-mar)

C O N T E N T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Lumina lui Hristos în Europa

 

STUDIES & ARTICLES

Peter Bouteneff
Whatever That Was! Paradise According to Gregory of Nazianzus
Cristinel Ioja
Ilarion V. Felea – preotul, teologul, mãrturisitorul – dupã Jurnalul autobiografic
Mihai Brie
Personalitãti muzicale bisericesti din Bihor. Francisc Hubic (1883-1947)
Dumitru Radu
Persoanã si comuniune în gândirea teologicã a Pãrintelui Profesor Doctor Dumitru Stãniloae
Constantin Rus
Caracterul national în Biserica Ortodoxã
Ion Popescu
Crestinism si postmodernism
Teodor Baba
Sensul rugãciunii revelat în Vechiul Testament
Ioan O. Rudeanu
Misterele pãgâne de la Eleusis
Dumitru Mãrcus
Poezie si credintã. O perspectivã esteticã
Nicu Breda
Unitatea Bisericii în viziunea Sfintilor Trei Ierarhi
Lucian Farcasiu
Reprezentarea sfintilor imnografi si melozi în pictura bisericeascã
Stelian Gombos
Despre importanta colaborãrii si conlucrãrii religiilor la începutul mileniului al III–lea, în cadrul Uniunii Europene

NOTES & COMMENTARY

Reflectii asupra unei conferinte sustinutã de Maica Ecaterina (Aurel I. Berheci)
Educatie: cuvânt si faptã în formare (Aurel I. Berheci)

TRANSLATION

Casiana monahia si femeia pãcãtoasã

REVIEW

Sfântul închisorilor – Mãrturii despre Valeriu Gafencu, adunate si adnotate de monahul Moise
(Stelian Gombos)

____________________________________________

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 1/2008, dati click aici…

Comments are closed.