Vol. 43/ no. 1 (ian-mar)

C O N T A C T

EDITORIAL

Ioan Tulcan

Teologia ortodoxã şi modernitatea

 

STUDIES & ARTICLES

Andreas Heiser

Johannes Chrysostomus und das Nicaeno-Constantinopolitanum

Petre Semen

Revelarea lui Dumnezeu în lume prin cuvânt

Ştefan Iloaie

Responsabilitatea moralã în Sfânta Scripturã: asumare şi mãrturisire

Daniel Munteanu

Karl Rahners Theologie der Leiblichkeit. Die Apotheose der Materie

Constantin Rus

Izvoarele canonice ale Sfântului Vasile cel Mare

Vasile Cristescu

Clarificarea destinaţiei adversarilor combãtuţi de Sfântul Marcu Ascetul în opera sa dogmaticã Adversus Nestorianos

Vasile Vlad

Sfântul Ioan Gurã de Aur, Tâlcuirea la Tatãl nostru în «Omilie asupra necesitãţii îndreptãrii (rânduirii) vieţii dupã Dumnezeu»

Teodor Baba

Familia în planul existenţei divino-umane,în istoria biblicã, în Bisericã şi în societate

Adrian Murg

Botezul în Sfânta Evanghelie dupã Matei. Repere exegetice şi teologice

Lucian Farcaşiu

Omul – „fiinţã liturgicã” sau despre necesitatea recursului culturii la valorile vieţii creştine. Sinergismul cultural-liturgic şi liturgic-cultural

Caius Cuţaru

Critica eliadianã la adresa unei teologii creştine desacralizante

Marius-Mihai Ilca

Teologia iubirii ca oglindire a vieţii Bisericii în primele veacuri creştine

Florin Koller

Arborele genetic şi tãmãduirea sa în Hristos

 

BOOK REVIEW

Charles Wackenheim, Une Église au peril de ses lois, Novalis, Ottawa, 2007, 204 p.

(Constantin Rus)

Arhid. Prof. Dr. Constantin Voicu, Patrologie, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti

(Nicu Breda)

Conf. Dr. Cristinel Ioja, HOMO ECONOMICUS Iisus Hristos, sensul creaţiei şi insuficienţele purului biologism, Editura Marineasa, 2010, Timişoara, 335p.

(Paul Krizner)

_______________________________________________________

Along with the download of this magazine, you confirm that you have got to know the terms of the license.

For downloand clik here „TEOLOGIA” – nr. 1/2010

Comments are closed.