Review „TEOLOGIA”/ no. 1/2003

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_1_2003.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Necesitatea dialogului interreligios ……………………………………….. 7
STUDII
Eugen Glück
Precizãri privind activitatea episcopului Ioan I. Papp …………………….. 9
Cristinel Ioja
Aspecte fundamentale ale hristologiei
Sfântului Ioan Damaschin ……………………………………………….. 14
Dumitru Mãrcus
Literatura românã veche: modele ale receptãrii ………………………… 38
Dumitru Moca
Traditie si înnoire în slujirea liturgicã …………………………………….. 46
Adrian Murg
Iisus Hristos Mântuitorul în Evanghelia dupã Luca ………………………. 61
Corneliu Pãdurean
Unele concluzii privind evolutia nuptialitãtii la românii
ortodocsi din orasul Arad în secolul al XIX-lea …………………………… 87
Constantin Rus
Aspectele teologice, canonice si istorice ale conciliaritãtii:
câteva propuneri pentru discutie ……………………………………….. 98
Ioan C. Tesu
Teme ale spiritualitãtii ortodoxe în tâlcuirea pãrintelui
profesor Dumitru Stãniloae: pãcatul si patima (I) ……………………… 117
Pavel Vesa
Protopopiatele arãdene. Istoric si evolutie (1701-1918) ……………….136
NOTE
Anton Ilica
O falsã disputã religiosã …………………………………………………163
Laurentia Ion
O lume de semne si întrebãri ……………………………………………166
Pãrintele Alexander Schmemann vãzut de Pãrintele John Meyendorff
(traducere de Anca Popescu) …………………………………………..168
RECENZII
– Dr. Ioana Cristache – Panait, Arhitectura de lemn din
judetul Hunedoara, Editura ARC, 2000, Bucuresti,
2000, 254 p. si 275 ilustratii (Florin Dobrei) …………………………….174
– Alexander Schmemman, Introducere în teologia
liturgicã, trad. rom. ierom. Vasile Bârzu, Edit. Sofia,
Bucuresti, 2002 (Dumitru Moca) ……………………………………….. 176
– The Journals of Father Alexander Schmemann
1973-1983, St. Vladimir’s Seminary Press,
Crestwood, New York, 2000, 351 p (Anca Popescu) . ………………….178
LISTA AUTORILOR……………………………………………………………..180

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 1/2003, dati click aici…

Comments are closed.