Vol. 28/ no. 3-4

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr._3-4_-_2003.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Semnificatia unor comemorãri…………………………………………….. 7
STUDII
Ioan Tulcan
Aspecte teologico-dogmatice ale alteritãtii si dialogului si
reflectarea lor în plan trinitar si antropologic ……………………………. 12
Constantin Rus
Principii omiletice în opera pãrintelui Ilarion Felea ………………………. 21
Teodor Baba
Frumusetea si bogãtia de idei religios
– morale si sociale cuprinse în cãrtile
didactico – poetice ale Vechiului Testament …………………………….. 37
Tudor Budeanu
Ocultismul secolului XX
– formã camuflatã si pervertitã a sacralitãtii ……………………………. 45
Agapie Corbu
Un mic tratat areopagitic de exegezã biblicã:
Epistola a IX-a, cãtre Tit ierarhul ……………………………………….. 55
Constanta Cristescu
Structuri modale în tipãrituri bisericesti arãdene din prima
jumãtate a secolului al XX-lea …………………………………………… 70
Nicu Dumitrascu
Diplomatia misionarului crestin din veacul al IV-lea………………………. 85
Miron Erdei
Viata si activitatea omileticã a Episcopului Dr. Grigorie Gh.
Comsa al Aradului (II)……………………………………………………. 97
Lucian Farcasiu
Semnificatia teologico-liturgicã a Rânduielii Utreniei …………………… 115
Cristinel Ioja
Pãrintele Dumitru Stãniloae si ecleziologia comuniunii …………………..126
Florea Lucaci
Consideratii logico-epistemologice
asupra cunoasterii rationale a divinitãtii ………………………………..149
Daniel Lupu
Limbaj si credintã. Aspecte comparative ……………………………….166
Corneliu Pãdurean
Structura etnicã si confesionalã a
judetului Arad în anul 1930 ……………………………………………..176
Ioan Rudeanu
A patra cruciadã si cucerirea Constantinopolului ……………………….186
Teofil Tia
Dez-occidentalizarea credintei – Inculturatie, misiune si
pastoralã în crestinismul contemporan …………………………………197
NOTE, COMENTARII
Episcopul Vasile de Sergievo – Marea Britanie
Duminica Ortodoxiei1 …………………………………………………..215
RECENZII
Pr. prof. dr. John Breck,
– “Sfânta Scripturã în Traditia Bisericii”, Editura Patmos,
Cluj-Napoca, 2003, 321 p.,
Traducere de Ioana Tãmãian ……………………………………………221
– “Arhivele Securitãtii”, Editura Pro Historia,
Bucuresti, 2002, 295 p. …………………………………………………224

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3-4/2003, dati click aici…

Comments are closed.