Review „TEOLOGIA”/ no. 1/2001

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_1-2001.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Mesajul Ortodoxiei Universale cãtre lumea de astãzi
la pragul dintre milenii ……………………………………………………. 8
STUDII
Pr. lect. univ. dr. Dumitru Moca
Sfintii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie de Nazianz
si Ioan Gurã de Aur. Importanta si actualitatea
lucrãrii lor pastorale …………………………………………………….. 11
Lect. univ. drd. Anton Ilica
Preparandia arãdeanã (1812) ………………………………………….. 20
Conf. univ. dr. Ileana Szenik
Combinatia motivicã în variantele
unui tip melodic de colindã ……………………………………………… 26
Dr. Liviu Moldovanu, Dr. Ilinca Ghidãu
Compatibilitatea între credinta în Dumnezeu si medicinã ……………….. 38
Dr. Aurel Berheci
Limbajul în pedagogia specialã ………………………………………….. 47
Ierom.lect.univ.drd.Agapie Corbu
Aspecte ale Revelatiei dumnezeiesti si ale raportului
omului cu ea potrivit Sfântului Grigorie de Nyssa ……………………….. 54
Pr. lect. dr. univ. I. O. Rudeanu
Elemente mitologice prezente în crestinism
pe teritoriul Transilvaniei ………………………………………………… 67
Pr. lect. univ. dr. Ioan C. Tesu
Preotul – chip al iubirii
si dãruirii depline ………………………………………………………… 74
Asist. univ. dr. Marius Telea
Conceptia Sfântului Ioan Hrisostom despre
cãsãtoria crestinã si viata de familie dupã
omiliile sale la epistolele pauline………………………………………….. 88
Pr. prep. univ. drd. Nicu Breda
Contributia specificã a Sfântului Teodor
Studitul la teologia icoanei ………………………………………………103
Cristinel Ioja
Îndumnezeirea – chemare si sens al vietii omului ……………………… 116
DIN SFINTII PÃRINTI
Comentariu al Sfântului Nicodim Aghioritul
la al doilea antifon al glasului I ………………………………………….128
NOTE, COMENTARII, VOCI ÎN ACTUALITATE ………………………….136
Emmanuel Koumbarelis
Care este viitorul pentru Syndesmos? ………………………………….136
Se poate justifica notiunea de „Bisericã nationalã” din
perspectiva Bisericii Ortodoxe? …………………………………………141

DIN LUMEA CREȘTINÃ ………………………………………………….146
România – Biserica Ortodoxã inaugureazã un spital;
Rusia – un bun episcop a trecut la cele vesnice;
Rusia – bisericã pentru surdo-muti;  Bielorusia – Biserica
catolicã cere iertare pentru greselile din timpul regimului
totalitar; Paris: întâlnire de lucru între mitropolitul Chiril de
Smolensk si arhiepiscopul Serghie; Potsdam: Reuniunea
anualã a sesiunii plenare a Comitetul Central al Consiliului
Ecumenic al Bisericilor;  Kiev: clericii si laicii ucraineni
adreseazã o petitie patriarhului ecumenic
RECENZII…………………………………..  …………………………..151
Teodor Baconsky, Ispita binelui, Eseuri despre
urbanitatea credintei, Editura Anastasia, 1999,
Bucuresti, 313 pagini (Pr. Vasile Vlad) …………………………………..151
Rãzvan Theodorescu, Picãtura de istorie,
Editura Fundatiei Culturale Române,
Bucuresti, 1999 (Pr. Ioan Rudeanu)…………………………………….155
Metodã si adevãr în sociologie sau despre Ioan Biris,
Sociologia civilizatiilor, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 2000 (Florea Lucaci) ……………………………………..157

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – numărul 1/2001, dati click aici…

Comments are closed.