Review „TEOLOGIA”/ no. 3-4/2001

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_3-4_2001.jpg

 

CUPRINS
EDITORIAL
Pentru dinamizarea învãtãmântului teologic românesc …………………. 9
STUDII
Ierom. lect.univ.drd. Agapie Corbu
Inspiratia biblicã în scrierile Sfântului Grigorie de Nyssa …………………12
Conf.univ.dr. Constanta Cristescu
Structuri modale în colectia de Melodii bisericesti
editatã în anul 1934 de Dimitrie Cusma ………………………………….28
Eugen Glûck
Frãmântãri legate de scaunul episcopal
al Aradului în anii 1838-1853 …………………………………………….78
Prep.univ.Cristinel Ioja
Dimensiunea profeticã a teologiei în raport cu stiinta
contemporanã …………………………………………………………..101
Lect.univ.drd. Florea Lucaci
Toma necredinciosul si problema adevãrului …………………………… 116
Prof. Daciana Marinescu
Consideratii despre importanta educatiei,
în paginile revistelor arãdene „Sperantia”,
„Lumina” si „Biserica si ªcoala”……………………………………………124
6 Cuprins
Lect.univ. drd. Corneliu Pãdurean
Izvoare demografice referitoare
la Comitatul Arad în secolul XIX………………………………………….151
Pr. lect.univ.dr.Ioan Rudeanu
Parohia ortodoxã românã Cincis în
legãturile sale cu Corvinestii …………………………………………….158
Pr. conf. univ. dr. Constantin Rus
Treptele de instituire divinã, pozitia si rolul lor în Bisericã
dupã dreptul canonic al Bisericii Romano-Catolice ………………………167
Dr. Ghizela Suliteanu
Trãsãturi ale colindei – cântec de stea, cu tema
biblicã „Vânzarea lui Iosif” ……………………………………………….182
Asist. univ. dr. Marius Telea
Spiritualitatea crestinã în lumina tratatului
„Despre viata lui Moise sau despre desãvârsirea
cea dupã virtute” al Sfântului Grigorie de Nyssa ………………………..201
Pr. dr. Cristian Tia
Mutatii de paradigmã în atitudinea fatã de religiile
necrestine. Elemente de teologie a misiunii
occidentale contemporane………………………………………………221
DIN SFINTII PÃRINTI
Sfântul Nectarie al Eghinei
Despre pacea sufletul …………………………………………………..246
Cuprins 7
PAGINI DUHOVNICEȘTI
† Daniil Partosan
Contemplatii …………………………………………………………….250
DIDACTICA
Lector univ. drd. Anton ILICA
EDUCAtIA 2000+ ……………………………………………………….262
NOTE, COMENTARII, VOCI ÎN ACTUALITATE
Ilarion Alfeiev
Ateism si ortodoxie în Rusia modernã …………………………………..269
DIN LUMEA CREȘTINÃ ………………………………………………….277
Viata asprã a refugiatilor afgani din Pakistan; Biserica
Ortodoxã Rusã invitã Biserica Ortodoxã Rusã din diaspora la
reconciliere; Miscare pentru unificarea Bisericii Ortodoxe
din America; Protestul crestinilor români în ceea ce priveste
parcul „Dracula”; Rusia restrânge activitatea sectelor
religioase strãine; Sãrbãtorirea a 10 ani de la numirea
Sanctitãtii Sale Bartolomeu I ca patriarh; Patriarhul ortodox
rus rãspunde acuzatiilor aduse de Biserica Ortodoxã Rusã din
afara Rusiei
RECENZII
P. Elia Citterio, Nicodim Aghioritul: personalitatea – opera –
învãtãtura asceticã si misticã, trad. Maria-Cornelia si
diac. Ioan I. Icã jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2001, 480 p.
(Ieromonah Lector Agapie Corbu) ………………………………………283
Pr. Prof. Ion Buga, Golgotã si Parusie,
Ed. Sf. Gheorghe Vechi,
Bucuresti, 2001, 288 p (Cristian Bãbutãu). …………………………….284
Will Durant, „Civilizatii istorisite”,
Editura Prietenii Cãrtii,
Bucuresti 2001, 600 p (Lia Vlad). ……………………………………….290
Pr.Prof.Dr. John Breck, Darul sacru la vietii,
Editura Patmos, Bucuresti,
2001, p. 300 (Terchet Narcis) …………………………………………..292

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3-4/2001, dati click aici…

Comments are closed.