Review „TEOLOGIA”/ no. 3-4/2002

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/nr_3-4_2002.jpg

 

CUPRINS
EDITORIAL
Ortodoxia si „sufletul Europei” ……………………………………………. 7
STUDII
Daniel Benga
Câteva reflectii asupra raportului dintre misiune si
ecumenism ………………………………………………………………. 10
Nicu Ioan Breda
Iconoclasmul si implicatiile sale actuale ………………………………….. 22
Mihai Brie
Manuscrise psaltice din Transilvania
în secolele XVII-XVIII ……………………………………………………. 44
Mirela Ciolac
Personalitatea profesorului versus eficienta procesului
de instruire.Calitãti si defecte ale profesorului …………………………..49
Caius Cutaru
Il problema del primato petrino nella teologia
cattolica e ortodossa più recente ……………………………………….. 60
Miron Erdei
Viata si activitatea omileticã a episcopului
Ioan I. Papp al Aradului …………………………………………………. 77
Lucian Farcasiu
Sfânta Liturghie de pe pãmânt ca pregustare a
Liturghiei vesnice ……………………………………………………….. 93
Vasile Grãjdian
Cultivarea cântãrii ortodoxe în conditii
pluriconfesionale si multiculturale ……………………………………… 112
Cristinel Ioja
Aspecte ale fenomenului mortii într-o lume secularizatã ………………. 119
Dumitru Mãrcus
Note despre poezia religioasã……………………………………………132
Ioan O.Rudeanu
Cultura si arta bizantinã în timpul lui Justinian …………………………..150
Constantin Rus
Conciliul I Vatican si oficiul petrin.
Pozitia canonicã a Bisericii Ortodoxe…………………………………….163
Marius Telea
Opera social-filantropicã a Sfântului Vasile cel Mare ……………………180
Ioan Tulcan
Teologia dogmaticã ortodoxã românã în cea de a
doua jumãtate a secolului al XX-lea: reprezentanti
de marcã, curente si perspective ……………………………………….188
PAGINI DUHOVNICEȘTI
† Daniil Partosanu, episcop vicar
Jertfa celor sase pasi ……………………………………………………201
NOTE, COMENTARII, VOCI ÎN ACTUALITATE ………………………….204
• Crestinii în tãrile islamice: – de vorbã cu pãrintele
Samir Khalil Samir • Arhimandritul Irinäus
Totzke: Rusii botezati sau nebotezati au mai întâi
dreptul la un loc în Biserica lor proprie
RECENZII
– Andrea Riccardi, Sant’Egidio, Roma si lumea.
Convorbiri cu Jean-Domonique Durand si Regis Ladous,
Trad. de Mihai Banciu si Mircea Vasilescu, Editura
Fundatiei Culturale Române, „Seria ecumenica”,
Bucuresti, 2000, 193 p. (Caius Cutaru) …………………………………217
– Dumitru Mãrcus, Fiinta si firea în gândirea lui Mircea
Vulcãnescu, Editura Nigredo, Arad, 2002, 170 p
(Florea Lucaci) …………………………………………………………..221
– Anna Marie Aagaard si Peter Bouteneff, Beyond
the East-West Divide (Dincolo de divizarea dintre
est si vest), Geneva 2001, 118 p (Lia Vlad). ……………………………224
– Radu Ardelean, Lucian Giura, Pavel Vesa, Emilian Micu,
pelerinul cultural bãnãtan, Sibiu, 2000, 251 p
(Melente Nica). ………………………………………………………….227
LISTA AUTORILOR……………………………………………………………..230

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3-4/2002, dati click aici…

Comments are closed.