Vol. 35/ no. 3 (jul-dec)

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/teologia_nr._3_2007.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Iisus Hristos – Domn al pãcii ………………………………………………. 7
STUDII
Eleni Hristinakis
Agape in the Old Testament under the light of 1 Cor. 13 ………………. 10
Marius Țepelea
Aspecte din viaþa Imperiului Bizantin și a relațiilor
dintre Biserica Rãsãriteanã și cea Apuseanã…………………………….  26
Ioan Tulcan
Sensul teologic al etnicului și relevanța acestuia pentru
Europa de astãzi ………………………………………………………… 39
Irini Hristinakis-Glaros
Învãțãtura Sinodului de la Iași (1642-1643) cu
privire la prefacerea Cinstitelor Daruri,
în lumina tradiției canonice ………………………………………………  53
Dãnuț Popovici
Rolul episcopului în propovãduirea
cuvântului Adevãrului …………………………………………………… 92
Lucian Farcașiu
Întruparea Sfintei Liturghii în viața și spiritualitatea
poporului român ……………………………………………………….. 113
Teodor Baba
Primii patriarhi ai Vechiului Testament.
De la Avraam la Iosif și frații sãi …………………………………………139
Liviu Petcu
Învãțãtura ortodoxã despre ființa lui Dumnezeu
și energiile Sale necreate ………………………………………………. 176
Stelian Gomboș
Despre dimensiunea euharisticã a creaþiei în raport cu
problemele ecologiei și cu misiunea Bisericii ……………………………..195
Filip G. Albu
Figuri predicatoriale reprezentative în Ardeal pânã la
începutul sec. al XX-lea ………………………………………………….210
Mihai Brie
Trei scrisori ale lui Gavril Musicescu
cãtre Iosif Vulcan ………………………………………………………. 225
Gabriel Valeriu Basa
“Foaia Interesantã” din Orãștie și ilustrațiile sale,
lucrând mereu în folosul Națiunii (1905-1915; 1915-1916
la București; 1917 la Cleveland – S.U.A) ………………………………. 232
Caius Cuțaru
Școala italianã de Istorie a religiilor ……………………………………   250
Paul Krizner
Uniunea Europeanã. Raportul dintre omul european și
omul religios – perspective, problematizãri ……………………………..272
RECENZII
Emil Cioarã, „Duhovnicul și Taina Spovedaniei în Biserica
Ortodoxã” – Tezã de doctorat în Telogie, alcãtuitã sub
îndrumarea Înalt Prea Sfințitului Prof. Univ. Dr. Laurenþiu
(Liviu) Streza – Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul
Ardealului, Editura Universitãții din Oradea, 2007, 364
pagini (Stelian Gomboș) …………………………………………………295
Preot dr. Mircea Florin Cricovean, Vincențiu din Lerini –
Commonitorium – Studiu analitic și traducere, Editura
Emia, Deva, 2006, 182 p.; Destinatarii și problematica
scrisorilor vasiliene, Editura Emia, Deva, 2007, 225 p.
(Claudiu T. Arieșan)……………………………………………………..302
LISTA AUTORILOR……………………………………………………… 305

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3/2007, dati click aici…

Comments are closed.