Vol. 32/ no. 3

http://revistateologia.ro/images/jdownloads/screenshots/teologia_nr3-2005.jpg

 

CUPRINS

EDITORIAL
Al doilea Congres al Teologiei Ortodoxe Române ………………………… 7
STUDII
Maximilian Pal
Importanta izvoarelor juridice în Biserica Ortodoxã
Românã …………………………………………………………………. 10
Ioan C. Tesu
Elemente de asceticã ortodoxã: etapele pãcatului ……………………… 32
Ioan Tulcan
Fiinta si originea religiei ca temã apologeticã în opera
teologicã a lui Ilarion V. Felea …………………………………………… 56
Alin Albu
Mitropolitul Andrei ªaguna si scoala transilvãneanã.
Dimensiunea nationalã a demersului cultural sagunian ………………….  69
Nicu – Ioan Breda
Sfânta Scripturã si interpretarea ei în opera Sfintilor Trei
Ierarhi……………………………………………………………………  83
Mircea Cricovean
Învãtãtura despre Sfânta Euharistie
în omiliile hrisostomice …………………………………………………….93
Lucian Farcasiu
Teologia imnograficã a Praznicului Schimbãrii la Fatã a lui
Hristos …………………………………………………………………..104
Filip-George Albu
Principii ale propovãduirii apostolice ……………………………………  118
Constanta Cristescu
Enescu si muzica româneascã de traditie bizantinã ……………………..134
Cristinel Ioja
Provocarea imaginii. Omul modern si criza evidentelor…………………. 158
Pr. Adrian Murg
Jubileul ca fundal al predicii Mântuitorului Iisus Hristos în
Nazaret (Lc 4, 16-30) ………………………………………………….. 178
Mihai Sãsãujan
Teodor Botis: contributii istoriografice …………………………………. 211
Marius tepelea
Schitã a istoriei arianismului ……………………………………………. 237
RECENZII
“ANDREI ȘAGUNA – CORESPONDENȚA I / 1”,
Presa Universitarã Clujeanã, Cluj-Napoca, 2005
(Pr. Mihai Sãsãujan) …………………………………………………….247
Dorin Dobrincu (editor) – Proba Infernului. Personalul de
cult în sistemul carceral din România potrivit documentelor
Securitãtii, 1959-1962, Editura Scriptorium, Bucuresti, 2004,
155 pag. (Pr. Mihai Sãsãujan) …………………………………………..251
Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula, Traditie si înnoire în slujirea
liturgicã, vol. 3, Editura Institutului Biblic si de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucuresti, 2004, 346 p. (Lucian
Farcasiu) ……………………………………………………………….  254
Pr. prof. dr. Vasile Gordon, Introducere în Catehetica
Ortodoxã, Editura Óïößá, Bucuresti, 2004, 239 p. (Diac. Asist.
drd. Filip ALBU)…………………………………………………………..259

 

Odata cu descarcarea acestei reviste, confirmati ca ati luat la cunostinta conditiile privind licenta.

Pentru a descarca revista „TEOLOGIA” – nr. 3/2005, dati click aici…

Comments are closed.